BREEAM-NL In-Use: gewoon beginnen

Jaarlijks wordt slechts 1 tot 2% van de vastgoedvoorraad aangevuld met nieuw en soms duurzaam vastgoed. Het tempo in verduurzaming kan alleen worden versneld door juist de bestaande bouw aan te pakken. Een steeds vaker gebruikte leidraad daarbij is BREEAM-NL In-Use. Eind 2013 werd de nieuwste versie van deze richtlijn gelanceerd. ‘’Deze grondige herziening ten opzichte van de in 2011 gelanceerde richtlijn moet zorgen voor een forse efficiencyslag bij het certificeren van bestaande gebouwen’’, volgens Hans Copier, voorzitter van de Adviesgroep BREEAM-NL In-Use en CEO van Propertize.

Maar benadrukt hij: “Verduurzaming is een gezamenlijke verantwoordelijkheid: in het samenspel tussen eigenaar, beheerder en gebruiker moeten afspraken worden gemaakt over de benodigde investeringen.” Daarom is BREEAM-NL In-Use het aangewezen instrument om alle bij de exploitatie van vastgoed betrokken partijen uit te dagen verbeteringen te blijven realiseren. Het duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL In-Use maakt onderscheid tussen het asset, het beheer en het gebruik. Hoe duurzaam is het (gebruikte) vastgoed?
Hoe duurzaam is het beheer van dat vastgoed en hoe duurzaam is de organisatie die dat vastgoed gebruikt?

Best practice voor huurders én beleggers


BREEAM-NL In-Use maakt bewust gebruik van best-practicemethoden uit de vastgoedwereld en wordt continu verbeterd in overleg met participanten: de brede achterban van de Dutch Green Building Council (DGBC) die echt stappen zet met de verduurzaming. Het geeft huurders een onafhankelijke en transparante benchmark om met gebouweigenaren te onderhandelen over duurzame verbeteringen aan het vastgoed. Beheerders kunnen hun beheerstrategie verbeteren. Beleggers kunnen met de huurder in contact komen voor een eventuele contractverlenging en direct hun vastgoedportfolio vergroenen. Het geeft een organisatie een goed uitgangspunt om te voldoen aan eisen die bijvoorbeeld worden gesteld vanuit ISO 14001. Daarnaast biedt het goede aanknopingspunten voor CO2-reductie en energiebesparing. Ook kan het dienen als startpunt voor het opstellen van een duurzaamheidsverslag conform het Global Reporting Initiative (GRI).Internationaal

“De nieuwe versie van BREEAM-NL In-Use is internationaal sterk doorontwikkeld, mede dankzij de inspanningen van DGBC”, vertelt de voorzitter van de Adviesgroep. “Er is een betere aansluiting gemaakt met overige BREEAM-NL In-Use schema’s, zoals Duitsland, Spanje, Engeland, Noorwegen, Zweden en de opstartende landen. Belangrijkste aandachtspunt was de hoeveelheid documentatie en informatie die moest worden aangeleverd. Op dit punt is het keurmerk flink vereenvoudigd. Dat vertaalt zich voor gebruikers in lagere totale kosten voor een certificaat.”

Inhoudelijke wijzigingen


Ook inhoudelijk is de nieuwe richtlijn verbeterd. Zo is er binnen de categorie ‘energie’ een betere aansluiting gevonden bij het energielabel. Copier hierover: “Hierdoor hebben we veel ballast door onnodige vragen kunnen weglaten. Daarnaast sluiten we in brede zin beter aan bij de Nederlandse praktijk. Zo maken we voor de beoordeling van fijnstof gebruik van de online beschikbare RIVM-kaarten of verwijzen we naar bekende meerjarenonderhoudsplanningen en methodes voor prestatieborging.”

Efficiency


“We verwachten dat certificeren een stuk efficiënter gaat met de vernieuwde richtlijn. Binnenkort introduceren we tevens de nieuwe online assessmenttool, ik schat in dat we de tijd voor het doen van zelfassessments kunnen halveren”, besluit Hans Copier. 

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online