Bouwinvest pakt door op duurzaamheid met Paris Proof commitment en Position Paper

‘Samen op weg naar een duurzaam gebouwde omgeving zonder CO2-uitstoot!’. De ambitie die voortvloeit uit het Parijse Klimaatakkoord is mooi maar hoe geven we hier concreet handen en voeten aan? Bouwinvest heeft zich gecommitteerd om met zijn vastgoedportefeuille uiterlijk in 2045 te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Daarbij heeft Bouwinvest zich aangesloten bij de Paris Proof-aanpak van Dutch Green Building Council en verwoordt nu in een Position Paper zijn visie op het waarom van verduurzaming, het wat en vooral: het hoe.

Onder de noemer van het ‘Paris Proof Commitment’ spannen inmiddels 30 Nederlandse marktpartijen zich in om het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot van gebouwen fors terug te brengen. Deelname aan deze community was een mooie aanleiding om de duurzaamheidsvisie en aanpak van Bouwinvest om Paris Proof te worden te delen. Dat gebeurde in een Position Paper dat nu wordt gepresenteerd. We vragen een toelichting aan Micha Reusen, hoofd duurzaamheid en innovatie bij Bouwinvest, en Bas Jochims, directeur Dutch Office & Hotel Investments.

Duurzaamheid is al langer een zeer belangrijk thema voor Bouwinvest. Jullie voegen daar nu de Paris Proof-commitment aan toe en gebruiken de Paris-Proof aanpak van Dutch Green Building Council. Wat is de meerwaarde hiervan voor Bouwinvest?

Reusen: We zijn begonnen met onze eigen klimaatcommitment. Kijkend naar onze portefeuille, de aandeelhouders en de maatschappelijke bijdrage die we willen leveren, kwamen we op uiterlijk 2045 – vijf jaar eerder dus. Dit sluit aan bij de ambitie van DGBC die klimaatdoelstellingen sneller wil realiseren. Daarnaast is een belangrijk pluspunt van de methodiek van DGBC dat het om het wérkelijk energieverbruik gaat en niet om theoretische aannames zoals gebruikt bij energielabels. DGBC ontwikkelt ook normen voor Paris Proof gebouwen, hiermee hebben we een duidelijk doel om naar toe te werken richting 2045.

Een bijkomend voordeel van onze 2045-ambitie is dat we zelf onze planning kunnen bepalen en de kans op tussentijdse maatregelen vanuit regelgeving beperken. Het publieke statement geeft aan hoeveel belang wij hier aan toekennen en hoe serieus wij dit nemen.’

Jochims: ‘Met behulp van de expertise van Dutch Green Building Council en de Paris Proof-community kunnen we de lange termijn ambities goed verbinden met de korte termijn acties. Het gaat er ons als belegger om dat we de juiste investeringen doen op de juiste momenten. De werkwijze die we gekozen hebben met het opstellen van zogenaamde routekaarten is daar zeer behulpzaam bij. Daaruit leiden we bijvoorbeeld af hoe we maatregelen uit onze onderhoudsbegroting kunnen benutten om duurzaamheidswinst te realiseren. Ook geeft het ons handvatten voor de gesprekken met onze huurders.’

Lees op Bouwinvest.nl hoe de belegger ook huurders meekrijgt in hun route naar Paris Proof >>

En bekijk hier de Paris Proof position paper van Bouwinvest >>

Gerelateerd

Naar een eerlijk speelveld voor biobased bouwmaterialen in nationale rekenmethoden

Naar een eerlijk speelveld voor biobased bouwmaterialen in nationale rekenmethoden

Lees de column van Future Leader Peter Verhaar: Kiezen voor duurzaamheid

Lees de column van Future Leader Peter Verhaar: Kiezen voor duurzaamheid

Groene Toren Bajeskwartier in Amsterdam wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties

Groene Toren Bajeskwartier in Amsterdam wordt proeftuin duurzame gebiedsinnovaties