Bijeenkomst H-Team en praktijknetwerk Duurzame Monumentenzorg

Wanneer is er nu werkelijk sprake van duurzame monumentenzorg?

De economische crisis heeft tot een volledige instorting geleid van de nieuwbouwmarkt. Dat heeft vervolgens de aandacht doen verschuiven naar de herbestemming van het vele leegstaande vastgoed. De weinige investeringen in de bouw gaan nu naar het revitaliseren van leegstaande kantoren etc. Is daarmee een nieuwe trend gezet? Worden ook na de crisis meer middelen ingezet in het geven van een tweede jeugd aan leegstaand erfgoed? Of vallen straks investeerders en ontwikkelaars onmiddellijk terug in oude patronen? Als die investeringen in het gebouwde erfgoed worden doorgezet, zijn diezelfde investeerders en ontwikkelaars dan ook geïnteresseerd in een duurzame benadering van de historische bebouwing? Bereid om daarin extra te investeren? En als dat zo is, hoe waarborg je dan de duurzaamheid bij de herbestemming van het karakteristieke vastgoed? Is daar dan bijvoorbeeld een duurzaamheidtoets voor nodig?

Het nationale H-Team en het Praktijknetwerk Duurzame Monumentenzorg verzorgen over deze vragen een debat, op dinsdagmiddag 26 maart, in een monument met een duurzaam tweede leven: de Van Nelle Ontwerpfabriek. Een panel, onder leiding van Hubert Jan Henket debatteert hierover onderling en met de zaal. In het panel: Wessel de Jonge en Duco Stadig (beiden lid van het H-team), Hans de Jonge (hoogleraar TU Delft), Birgit Dulski (DuMo), John Mak (GPR/EMI) en Ieke Kuijpers (BREEAM Light). In de zaal onder andere: Frank Strolenberg (programmaleider Nationaal Programma Herbestemming), Birgit Dulski (senior researcher Nyenrode en senior consultant NIBE), Frank van Blokland (directeur IVBN), Aerjen Koeneman (projectdirecteur Multi Vastgoed) en Stefan van Uffelen (directeur Dutch Green Building Council).

Het programma start om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur.

Gerelateerd

Nieuw magazine Toekomstbouwers ziet het levenslicht

Nieuw magazine Toekomstbouwers ziet het levenslicht

Wat kun je verwachten op woensdag tijdens de DGBW?

Wat kun je verwachten op woensdag tijdens de DGBW?

Werkgroepvoorzitter Retail Anneke de Vries gaat van AH naar NS

Werkgroepvoorzitter Retail Anneke de Vries gaat van AH naar NS