‘Behoefte aan eenduidig framework voor klimaatadaptieve gebouwen’

Een stijgende zeespiegel, langere droge periodes van hitte en droogte en juist intensere regenbuien. De opwarming van de aarde vertaalt zich in steeds meer merkbare gevolgen. En dat betekent risico’s voor mens, natuur en omgeving. Nieuwe risico’s waar beleggers in vastgoed mee moeten leren omgaan als onderdeel van hun totale risk management. Een eenduidige aanpak daarvoor ontbreekt vooralsnog. Daarom is er behoefte aan een framework voor klimaatadaptieve gebouwen, concludeerden de gasten van het webinar dat DGBC organiseerde tijdens de Road to CAS.

‘Er is behoefte aan standaardisatie van data over klimaatrisico’s’, ‘Wat is een klimaatadaptief gebouw?’ en ‘Wat is de rendement-risicoverhouding bij beleggingen nu?’ Het zijn zomaar drie opmerkingen van de panelgasten tijdens het webinar. Vragen en opmerkingen waar DGBC wel raad mee weet. Want dat is waar DGBC goed in is. Het motto van DGBC is namelijk: meten, weten, doen. Dat doet de stichting al met BREEAM-NL, door een framework voor circulaire gebouwen op te tuigen en nu een framework voor weerbare gebouwen. Bekijk hier de uitzending.

 

Brug slaan

Die inspanningen voor dat laatste framework leveren nu al lofuitingen op vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voorafgaand aan het webinar complimenteerde Minister Cora van Nieuwenhuizen DGBC met het slaan van een brug tussen theorie naar praktijk. Peter Gabriëls van DGBC (zie foto boven) sluit daar direct op aan. Eerst schetst hij een beeld van de gevolgen van de opwarming van de aarde, bijvoorbeeld lange droge periodes. Die wel maanden kunnen duren. “Het laat zien dat klimaatadaptatie bittere noodzaak is.”

 

Gabriëls vervolgt: “We werken in BREEAM-NL al met credits die klimaatadaptiviteit stimuleren. Nu nemen we de volgende stap met een framework voor resilient buildings. Een eenduidige taal om vast te stellen wat een klimaatadaptief gebouw is. We beginnen door de risico’s te inventariseren, te bepalen wat klimaatadaptief is zodat alle stakeholders straks dezelfde ‘taal’ kunnen spreken. Via het internationale netwerk van DGBC wil de stichting er zelfs internationaal consensus over krijgen.

Japans gebouw

Over klimaatadaptatie bestaan in verschillende landen zeer verschillende opvattingen. Een illustratie daarvan taat in Japan, vertelt Maarten Jennen. Hij is Senior Director en Strategist Private Real Estate bij belegger PGGM. Een pand van PGGM in Japan is op het gebied van mitigerende maatregelen bijzonder: “Om het gebouw, dat direct aan de kust ligt, staat een zes meter hoge muur. In het water liggen golfbrekers en de eerste verdieping begint pas boven de vier meter.” Het zijn de maatregelen die de belegger wil zien bij investeringen. Maar nog liever kiezen ze voor een gebouw waar transitierisico’s (zoals het voldoen aan regelgeving) en fysieke risico’s al weggenomen zijn.

100% veiligheid kan niet

Die risico’s beoordelen en in beeld brengen is een taak waar Gerhard Muller, CEO van Climate Risk Services zich over buigt. Centraal in zijn bijdrage staat de roep om eenduidige data. Een oproep die terugkomt tijdens een rondetafelsessie waarmee het webinar wordt afgesloten. Daar komen naast Maarten Jennen en Gerhard Muller ook Maarten Hulstijn, adviseur water en klimaatadaptatie van de gemeente Almere en Bernardo Korenberg van Bouwinvest aan het woord. De uitdagingen van het klimaatadaptief maken van de gebouwde omgeving worden besproken, waarbij Korenberg nog een interessante visie inbrengt. Tijdens een werkbezoek aan het Duitse Hamburg zag hij dat de risico’s van wateroverlast ook geaccepteerd moeten worden. “100% veiligheid kan niet en hoeft ook niet altijd”, zegt hij.

 

Professionals

Bernardo Korenberg

Gerelateerd

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0 nu online

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk

Gebruik alle goede ideeën en integreer ze in een wijk