ASN Bank en Climate Cleanup ontwikkelen meetmethode voor CO₂-opslag biobased bouwmaterialen

Biobased materialen spelen een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire, gezonde en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Toch wordt er in de huidige meetmethode nog onvoldoende rekening gehouden met de capaciteit van biobased materialen om CO2 voor langere tijd op te slaan. Daarom vroeg DGBC onlangs aan TNO om verschillende varianten voor CO2-opslag van biobased materialen uit te werken. Ook ASN Bank en Climate Cleanup houden zich bezig met dit vraagstuk. In samenwerking met verschillende partijen uit de bouwsector ontwikkelden zij de meetmethode Construction Stored Carbon (CSC). DGBC juicht deze ontwikkeling toe en leverde een bijdrage aan de totstandkoming van de meetmethode. Zo maken we samen de positieve impact van biobased bouwen inzichtelijk.

‘Met de methodiek die wij hebben ontwikkeld bereken je hoeveel CO2 een biobased bouwproject kan afvangen en opslaan’, vertelt Jeroen Loots, Senior Adviseur Klimaat bij ASN Bank en #BuildingLife Ambassadeur. Binnen het #BuildingLife project werken we toe naar een Whole Life Carbon Aanpak om CO2-reductie in de hele bouwkolom te bewerkstelligen. Biobased bouwen zorgt voor CO2-reductie op materiaalniveau doordat het emissies vermijdt ten opzichte van traditionele bouwmaterialen, maar ook door CO2-opslag tijdens de groei. Deze CO2-opslag blijft gedurende de levensduur van het gebouw op zijn plaats.

Waarderen van CO2-prestaties van biobased bouwen

Dat bouwen met biobased materialen een significante bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, is inmiddels duidelijk. Maar welke rekenmethode hanteer je om de biogene CO2-vastlegging in biobased materialen op een eerlijke manier mee te wegen? Onlangs verkenden TNO en NIBE in opdracht van DGBC zes varianten om de CO2-opslagcapaciteit van biobased materialen te waarderen. Deze zijn gebundeld in het rapport ‘Waarderen van CO2-prestaties van biobased bouwen’.

Construction Stored Carbon (CSC)

Construction Stored Carbon (CSC), de meetmethode die ASN Bank en Climate Cleanup ontwikkelden, kan een verdieping zijn op de V1 variant uit het TNO rapport. Bij deze variant wordt de MPG aangevuld met een declaratie van het biogeen vastgelegde CO2. Middels de CSC meetmethode wordt de afgevangen en opgeslagen CO2 in kubieke meters biobased materiaal gemeten, om vervolgens de CO2-opslag in een heel bouwproject te berekenen.


In Nederland is er nog geen eenduidige geaccepteerde methode om de klimaatwinst van biobased materialen te berekenen. De Construction Stored Carbon (CSC) methodiek biedt een verdieping in de meetbaarheid van de klimaatwinst van biobased bouwen. 

Meer weten over meetmethodes voor biobased bouwmaterialen? 

Download het Construction Stored Carbon (CSC) rapport 

Lees meer over de varianten die TNO en NIBE ontwikkelden

Gerelateerd

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Nivab Vastgoed Advies

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Nivab Vastgoed Advies

"Het is nu investeren of straks de rekening betalen, als dat nog kan"

"Het is nu investeren of straks de rekening betalen, als dat nog kan"

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw Woningen