Annemarie van Doorn in Raad van Advies Sociëteit Vastgoed

DGBC-directeur Annemarie van Doorn treedt toe tot de Raad van Advies van Sociëteit Vastgoed. Naast deze toetreding, gaan beide partijen ook de samenwerking aan via een wederzijds partnerschap.

Sociëteit Vastgoed groeit als volwassen en verbindend (inter) nationaal bouw- en vastgoednetwerk. Het USP is de volledige range aan Vastgoed Disciplines, samengebracht in een sterk (inter-)nationaal opererend netwerk van honderden beslissing nemers en partners. De Raad van Advies adviseert het Bestuur van Sociëteit Vastgoed bij besluitvorming, strategie en invulling van de doelstellingen.

Samenwerking cruciaal

Annemarie van Doorn: “Ik ben blij dat we de handen ineenslaan. Samenwerking is cruciaal om tot een versnelling te komen en de opgave is groot. Het is erg waardevol dat DGBC en Sociëteit Vastgoed elkaars netwerken hiermee uitbreiden en versterken.”

“Door voorop te (blijven) lopen en kennis en expertise te bundelen wensen wij de sector te stimuleren een brede visie te formuleren voor de toekomst”, aldus Founder Claudia van Haeften MBA MSV.

Gerelateerd

Dutch Green Building Week 2021 in teken van nieuw en verbindend leiderschap

Dutch Green Building Week 2021 in teken van nieuw en verbindend leiderschap

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

'De gebouwde omgeving bepaalt ons levensgeluk'

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen

Kijk terug: Webinar - Borging klimaatadaptieve maatregelen