Aankondiging Nieuwe Versies BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en IN-USE

Binnenkort verschijnen er weer nieuwe versies van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie en In-Use. Beide versies zijn voorzien van een nieuwe lay-out. Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hieronder een kort overzicht:

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

 • Aansluiting bouwbesluit 2012, criteria duurzaam inkopen, MIA/VAMIL;
 • Tekstueel verbeterd;
 • Update eisen t.a.v. Verlichting;
 • Aanpassingen in de categorie Materialen;
 • Aanpassingen in de categorie Energie;
 • Verzwaring exemplary performance punten;
 • Mogelijkheid Green Lease constructie;
 • Alle Helpdesk-items van het afgelopen jaar die verduidelijking benodigd hadden zijn erin verwerkt.

BREEAM-NL In-Use

Er is door veel partijen feedback aangeleverd en de BRE is voornemens om in 2013 een nieuwe internationale norm voor In-Use te lanceren. De adviesgroep en DGBC willen graag aangesloten blijven bij de Internationale norm. Hierdoor zijn relatief veel wijzigingen doorgevoerd:

 • Aansluiting op BREEAM In Use International vanuit BRE die in 2013 gelanceerd wordt;
 • De drie modules zijn ‘Asset’,’Building Management’ en ‘Occupier Management’ overeenkomstig met de BRE naamgeving;
 • Een verbeterde afstemming tussen vraag, antwoordopties en bewijslast;
 • Aanpassingen bij iedere vraag:
  • Het ‘Doel’ is verwijderd. Dit komt niet voor bij BRE versies en kon onduidelijkheid veroorzaken bij de beoordeling van antwoord en bewijslast;
  • ‘Onderwerp’ gespecificeerd op vraag;
  • Toevoeging twee standaardantwoordopties voor 0 punten: ‘Vraag niet beantwoord’ en ‘Weet niet of anders’. Dit om te kunnen organiseren van openstaande vragen en in overeenstemming met BRE;
  • G1 en G2 vragen zijn samengevoegd, hier was veel feedback over. Tevens checklijsten toegevoegd en punten, zie BIU International aanpassingen;
  • ‘Criteria’ is onder de antwoordopties toegevoegd om uit te leggen hoe de vraag beantwoord moet worden, tevens staan hier eventuele definities uitgelegd. Hier is veel info overgenomen vanuit de Toelichting;
  • ‘Definities’ is vervallen, deze staan bij ‘Criteria’ in een zin of bij definities in het eerste hoofdstuk;
  • ‘Aansluiting bij overige BREEAM schema’s is overal toegevoegd. Verwijzing naar nieuwbouw/gebied. Eventueel nog naar UK vraagnummer/vermelding ‘alleen in NL o.b.v. nieuwbouw’.
 • Bij ‘Occupier Management’ zijn per onderdeel checklijsten toegevoegd met uitgevoerde maatregelen, hierdoor zijn ongeveer 40 punten per onderdeel extra te verkrijgen;
 • Bij ‘Bewijslast’ staat wat er daadwerkelijk aangeleverd moet worden bij certificering. Op basis van de antwoordoptie en het bewijs worden punten toegekend door de assessor en DGBC. Veelvuldig visuele inspectie toegepast;
 • Bij ‘Toelichting’ staan voorbeelden of achtergronden. Geen aan te leveren bewijsmateriaal.
 • In maart zal de aangepaste versie ingevoerd worden in de Assessmenttool en getest worden met eerder gecertificeerde projecten;

 

Gerelateerd

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

Eerste tool van Masterplan Ventilatie: Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

DGBC ziet aanknopingspunten in Renovation Wave van Timmermans

Video’s Dutch Green Building Week online

Video’s Dutch Green Building Week online