Materialentool

Gratis materialentool milieuprestatieberekening Bouwbesluit 2012

Volgens het Bouwbesluit 2012 moet vanaf 2013 bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met een gemeenschappelijk oppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Om u hierbij te helpen heeft de DGBC een materialentool ontwikkeld, waarmee u deze milieuprestatieberekening kunt maken.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken‘ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Ook voor het meten van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL en duurzaam inkopen wordt de berekening gevraagd. Zonder deze berekening wordt vanaf 2013 in principe geen omgevingsvergunning meer verleend. DGBC heeft vanaf 2014 een berekening verplicht gesteld, inclusief een grenswaarde, voor het behalen van punten bij een BREEAM-NL certificaat.

De nationale milieudatabase

De DGBC Materialentool maakt gebruik van de ‘Nationale milieudatabase‘ (NMD) voor de producten en materialen die geselecteerd kunnen worden. Ongeveer elk half jaar wordt er door de Stichting Bouwkwaliteit een nieuwe versie van de database uitgebracht. De DGBC Materialentool krijgt enkele weken na het uitbrengen van de nieuwe NMD een update met de nieuwe en gewijzigde materialen en producten. Dit kan betekenen dat er verschillen zijn tussen de uitkomst van milieuberekeningen als verschillende versies van de DGBC Materialentool worden gebruikt.

 • DGBC Materialentool 3.20 = NMD v 2.0
 • DGBC Materialentool 3.10 = NMD v.1.8
 • DGBC Materialentool 3.01 = NMD v.1.7
 • DGBC Materialentool 2.21 = NMD v.1.6
 • DGBC Materialentool 2.12 & 2.13 = NMD v1.5
 • DGBC Materialentool 2.11 = NMD v1.4
 • DGBC Materialentool 2.0 = NMD v1.2
 • DGBC Materialentool 1.0 = greencalc 4.2 en NMD 1.0

Zie onder aan de pagina voor downloads van de DGBC materialentool.

Lees ook de informatie over het ontstaan van de milieudatabase.

Hoe werkt de materialentool?

De bepalingsmethode is geïntegreerd in de DGBC-Materialentool. De tool heeft een opzet die vergelijkbaar is met een kostencalculatie.

Dit werkt als volgt.

 • In het programma voert u de kenmerken in zoals afmetingen van het bouwwerk.
 • Vervolgens geeft u aan om welke bouwproducten het gaat en in welke hoeveelheden.
 • Op basis van deze gegevens over de milieueffecten van basismaterialen berekent het programma volgens de bepalingsmethode de milieueffecten van het gebouw of bouwwerk.
 • Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen.
 • De bepalingsmethode drukt deze getallen vervolgens samen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Handleiding

Download hier de beknopte startershandleiding:

Gids invoer Milieuprestatieberekening gebouw

Download ook de door SBK uitgegeven en beheerde gids. Deze gids is een praktisch hulpmiddel bij de invoer van een gebouwontwerp in de materialentool en geeft antwoord op veelvoorkomende vragen.

Download

Vul onderstaand formulier in, daarna wordt de download van de DGBC Materialentool V3.20 automatisch beschikbaar gesteld.

Download Materialentool V3.20

Het kan zijn dat u geen rechten heeft om dit programma te installeren, neem in dit geval contact op met uw systeembeheerder.

Archief