Green Leadership Summit

De Green Leadership Summit is een exclusieve bijeenkomst voor de leiders in de bouw- en vastgoedbranche. Deelnemers worden meegenomen in de keuzes die door het bedrijfsleven in andere branches worden gemaakt om te overleven in tijden van toenemende schaarste van energie, voeding en grondstoffen. Het herzien van vroegere en huidige businessmodellen is hierbij essentieel.

De summit moet handen en voeten geven aan het idee dat persoonlijk leiderschap en ‘lef’ ook in de bouw- en vastgoedsector nu van groot belang zijn. Zowel om kwaliteit te kunnen bieden voor de korte en langere termijn en als om de eigen businesskansen te vergroten. Inzet: het verder brengen van het Deltaplan Duurzame Renovatie, een initiatief van de Dutch Green Building Council (DGBC) om de zo gewenste versnelling in het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving te realiseren.

Green Leadership Summit 2018/2019

Vanwege de komst van de wereldwijde Klimaattop naar Nederland in 2020, willen we de summit geheel in het teken zetten van onze gezamenlijke voorbereiding op deze top. Omdat de voorbereiding op dit event meer tijd zal vragen, wordt de GLS 2018 verzet naar een nader te bepalen datum in 2019. 

Klimaattop 2020 en de bouw- en vastgoedsector

Tijdens de klimaattop wordt er een actieplan gepresenteerd tegen de gevolgen van klimaatverandering. Inmiddels hebben zeventien landen laten weten dat ze hieraan meehelpen. De top is vergelijkbaar met die in Parijs in 2015. Alleen ging het toen vooral over de beperking van CO2-uitstoot. Over twee jaar zal het in de eerste plaats gaan over maatregelen die landen kunnen nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen en extreme droogte.

Tijdens de GLS in 2019, willen we ons samen met jou voorbereiden op deze klimaattop. Wat kunnen wij doen? Hoe kunnen wij ons concreet inzetten voor klimaatadaptatie zodat we een bijdrage kunnen leveren aan het actieplan? Hier hebben we elkaars kennis en kunde voor nodig. De definitieve datum wordt binnenkort bekend gemaakt. 

Voorgaande edities

Seminar SDG’s 12 februari

Omdat de GLS initieel in het teken zou staan van de Sustainable Development Goals (SDG’s), en we hebben gemerkt dat er veel interesse is in de SDG’s, organiseren we op 12 februari een seminar over de SDG’s met o.a. medewerking van Hugo van Meijenfeldt (Nationaal SDG Coördinator). Hieraan zijn geen kosten verbonden. Op deze middag bespreken we alle ins en outs over de SDG’s. Welke SDG’s zijn er, wat houden ze in, welke voorbeelden uit de bouw- en vastgoedsector zijn er al? En hoe kun je hiermee aan de slag binnen je bedrijf? Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor DGBC Participanten. 

Aanmelden voor het SDG seminar kan hier