Waardevolle school

In 2015 heeft de Dutch Green Building Council samen met een aantal DGBC Participanten een maatschappelijk project gelanceerd onder de titel Waardevolle School. Binnen het project is samengewerkt aan de ontwikkeling van een toolkit, waarmee basisscholen kosteneffectief kunnen worden verbeterd en verduurzaamd. Een duurzaam gebouw, goed beheer, duurzaam gedrag én ruimte voor educatie over duurzaamheid; dat zijn de ingrediënten van ‘De Waardevolle School’. Als pilotschool hebben de partners de Vrije School Zaanstreek als pilot gekozen. Op deze website vindt u meer informatie over het hoe en waarom van het project. 

www.waardevolleschool.nl

Het verduurzamen van bestaande scholen is een van de belangrijkste opgaves van de komende tijd. Er zijn veel rapporten en analyses geschreven, strategieën en programma’s bedacht, maar feit blijft dat het verduurzamen van onderwijshuisvesting in het primair onderwijs onvoldoende van de grond komt. Een adequaat onderwijsgebouw is echter van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties.

Wij denken dat een zogenaamde waardevolle school op de lange termijn leidt tot kostenbesparing, minder milieubelasting, verbetering van het binnenklimaat in de klas en verankering van duurzaamheid in het denken en doen van leerlingen en leerkrachten.

En dat is belangrijk. We weten dat een goede en gezonde leer- en werkomgeving bijdraagt aan meer tevredenheid en betere prestaties. 

De waardevolle school streeft ernaar middels een integrale aanpak basisscholen gezonder en duurzamer te maken. Het omvat richtlijnen ten aanzien van hoe basisscholen er nu en in de toekomst uit moeten zien. Duurzaamheid, goed burgerschap en verantwoordelijkheid zijn kernwoorden voor de Waardevolle School.

Bij de ontwikkeling van de toolkit maken we gebruik van bestaande kennis en podia en koppelen deze aan ons eigen netwerk om de verduurzaming te versnellen.

Er zijn vier pijlers:

 • Gebouw
 • Beheer
 • Gedrag
 • Educatie

Visie – inspiratie!

De waardevolle school streeft naar verankering van duurzaamheid in denken en doen bij leerlingen, leerkrachten, schoolbesturen, gemeenten en ontwikkelaars. In 2025 zijn 1000 scholen een Waardevolle School.

We ontwikkelen een toolkit waar scholen zelf mee aan de slag kunnen. Het biedt praktische en toegankelijke tools die leerlingen, ouders, docenten en schoolbesturen maar ook gemeenten en ontwikkelaars de mogelijkheid geven eenvoudig de verduurzaming van basisscholen zelf ter hand te nemen waardoor gezonde leer- en werkomgevingen voor leerlingen en leerkrachten worden gecreëerd.

De toolkit biedt een overzicht van mogelijkheden op het gebied van het verduurzamen van het schoolgebouw en het beheer. Daarnaast focust de Waardevolle School op gedrag en educatie. Deze benadering maakt het mogelijk dat alle basisscholen in Nederland direct aan de slag kunnen, ook met een beperkt budget, omdat er vaak al zoveel kan worden bereikt door ‘ander’, meer bewust gedrag en door het leren over duurzaamheid. 

Pilotschool

Binnen het project wordt samengewerkt met de Vrije School Zaanstreek (onderdeel van Stichting Ithaka uit Zaandam. Zij fungeren als pilot in dit project.

De Vrije School Zaanstreek is een vrijeschool. Kenmerkend voor het vrijeschoolonderwijs is, dat er naast de aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, veel aandacht is voor creatieve en sociale ontwikkeling.
De school spreekt de eigen wil aan en laat leerlingen op zoektocht gaan. Kinderen leren met hoofd, hart en handen. Zo kunnen ze optimaal groeien met hun verstand én hun gevoel. In de lengte én de diepte.

Meer informatie over de school: www.vrijeschoolzaanstreek.nl

Samenwerkingsverbanden

De Waardevolle School is een concept dat ontwikkeld wordt door DGBC, Vrije School Zaanstreek en diverse participanten van DGBC. De volgende DGBC Participanten werken met elkaar samen om dit project te realiseren:

Hiernaast wordt ook samengewerkt met andere programma’s op het gebied van duurzame scholen met als doel om kennis te delen en via verschillende kanalen beschikbaar te stellen.

 • Green Deal scholen
 • 1000-scholen
 • Ruimte-OK
 • ASR duurzame scholen Challenge Utrecht

Aan het pilotproject bij de Vrije School Zaanstreek te Zaandam hebben daarnaast meegewerkt:

 • BOA Huisvestingsadvies
 • Hennk Architectenbureau
 • Ithaka
 • Vrije School Zaanstreek

Op deze pagina vindt u een overzicht van de nieuwsberichten die we hebben gepubliceerd over de ontwikkelingen rond het project de Waardevolle school.

Vrije School Zaanstreek wordt eerste ‘Waardevolle School’ van Nederland

21 september 2015

Partners van de Dutch Green Building Week (DGBW) hebben gezamenlijk afgesproken een concept te ontwikkelen voor het realiseren van een ‘Waardevolle School’. Dit is een duurzame school met een gezond binnenklimaat. Vrije School Zaanstreek is hiervoor het eerste pilotproject. De partners maakten hun ‘Groene Uitdaging’ gisteren bekend tijdens het DGBW Galadiner in het Stedelijk Museum Amsterdam, het officiële startsein van de DGBW.

Lees meer...

Op zoek naar businessmodel voor 'De Waardevolle School'

11 november 2015

Tijdens de Dutch Green Building Week (DGBW) in september werd de aftrap gegeven voor het project 'De Waardevolle School'. Verschillende partners van de DGBW gaan gezamenlijk aan de slag om een businessmodel te ontwikkelen om schoolgebouwen te verduurzamen. De Vrije School Zaanstreek is pilotproject voor 'De Waardevolle School'. Afgelopen week kwamen de partners voor het eerst bijeen voor een eerste verkenning. DGBC-directeur Annemarie van Doorn schreef er een column over in Cobouw.

Lees meer...

Waardevolle School gaat over gebouw, beheer, gedrag én educatie

16 december 2015

Een duurzaam gebouw, goed beheer, duurzaam gedrag én ruimte voor educatie over duurzaamheid; dat zijn de ingrediënten van ‘De Waardevolle School’. De Waardevolle School is een concept dat momenteel ontwikkeld wordt door DGBC, Vrije School Zaanstreek en diverse betrokken partijen. Deze week kwamen zij bijeen om deze ingrediënten vast te stellen. DGBC directeur Annemarie van Doorn: “Wij kijken veel breder dan energie alleen.”

Lees meer...

Kinderen als belangrijke stakeholders Waardevolle School

23 februari 2016

 

Kinderen uit groep 6 van de Vrije School Zaanstreek hebben afgelopen vrijdag 19 februari een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het Project Waardevolle School. Het onderzoek door de kinderen is een eerste stap en belangrijk onderdeel van de inventarisatiefase die momenteel wordt uitgevoerd. In maart volgt nog een visiemeeting met het docententeam, een energiebesparingsonderzoek en een CO2 footprintberekening.

Lees meer...

 

Werken aan een waardevolle school.
Wilt u de school van uw kind of kleinkind of andere scholen helpen om te verduurzamen. Met dit werkboek in de hand kunt u als ambassadeur uit de bouw- en vastgoedsector met de school concreet aan de slag.  U helpt de school met het maken van een eerste scan als eerste stap. Het werkboek biedt verhalen die u het perspectief van de school zullen doen begrijpen en handige tips voor uw rol als ambassadeur die helpen om het gebouw van waarde te laten zijn voor het onderwijs.

Dit werkboek is het eerste onderdeel van een complete toolkit die wordt ontwikkeld. Het beknopte werkboek wordt aangevuld met een uitgebreide website. Deze site zal de ambassadeur nog meer informatie bieden over hoe een school te verduurzamen. 

Voor meer informatie over het werkboek ga naar www.waardevolleschool.nl.

 

 

Deze rapportage doet verslag van een pilot op de Vrije School Zaanstreek in het schooljaar 2015-2016. Klik hier voor de PDF.