Producten

Samen met participanten ontwikkelt de Dutch Green Building Council producten die bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de loop van de jaren zijn al verschillende innovatieve projecten uitgegroeid tot volwaardige producten.

Dutch Green Building Scan

De Dutch Green Building Scan is een laagdrempelige methode om binnen zeer korte tijd inzicht te krijgen in de duurzame prestaties van uw gebouw. De scan beoordeelt uw gebouw op maar liefst negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zoals gezondheid, energie en materiaalgebruik. U ontvangt daarna een zogenaamde indicatieve score.
De uitkomsten kunt u gebruiken om de operationele kosten van uw gebouw terug te brengen en de duurzaamheidprestaties te verbeteren. Dit verhoogt de marktwaarde van het gebouw, daarnaast is een duurzaam gebouw een prettiger en gezonder gebouw. De scan is gebaseerd op de nieuwste versie (2016) van het bekende keurmerk BREEAM-NL In-Use, internationaal hét duurzaamheidskeurmerk voor bestaande gebouwen. Lees meer.

Dutch Green Building Guide

DGBC heeft een online gids ontwikkeld voor duurzame projecten én de diensten en producten die hieraan hebben bijgedragen. Architecten, eindgebruikers en opdrachtgevers kunnen de online gids kosteloos gebruiken als inspiratiebron om zelf aan de slag te gaan met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Aanbieders van duurzame producten en diensten hebben de mogelijkheid hun product of dienst aan de gids toe te voegen en te koppelen aan een duurzaam project. Op deze manier verbindt de Dutch Green Building Guide vraag en aanbod op het gebied van duurzaam bouwen. Het is de ambitie de Dutch Green Building Guide te laten uitgroeien tot de grootste en meest aantrekkelijke database met duurzame projecten in Nederland. Lees meer.

DGBC Woonmerk

Met het Deltaplan Duurzame Renovatie voor de bestaande bouw wil DGBC met haar participanten ook de bestaande woningvoorraad de komende jaren versneld verduurzamen. Inzicht en bewustwording spelen hierin een belangrijke rol. Om dit proces te ondersteunen is het DGBC Woonmerk ontwikkeld in samenwerking met a.s.r. real estate, VORM, VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam. Het instrument geeft voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw een breed inzicht in de kwaliteiten van woningen en hun omgeving. Lees hier meer over het DGBC Woonmerk

Waardevolle school 

In 2015 heeft de Dutch Green Building Council samen met een aantal DGBC Participanten een maatschappelijk project gelanceerd onder de titel Waardevolle School. Binnen het project wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een toolkit, waarmee basisscholen kosteneffectief kunnen worden verbeterd en verduurzaamd. Een duurzaam gebouw, goed beheer, duurzaam gedrag én ruimte voor educatie over duurzaamheid; dat zijn de ingrediënten van ‘De Waardevolle School’. Als pilotschool hebben de partners de Vrije School Zaanstreek als pilot gekozen. Op deze website vindt u meer informatie over het hoe en waarom van het project. 

BREEAM Junior

Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs heeft de Dutch Green Building Council een lesmethode ontwikkeld op basis van BREEAM-NL. Met BREEAM-NL Medior en BREEAM-NL Junior kunnen leerlingen hun eigen schoolgebouw beoordelen op duurzaamheidsprestatie.

DGBC Toekomststoel

De DGBC Toekomststoel is een initiatief dat ons en onze omgeving stimuleert om de toekomst te allen tijde mee te wegen in de besluitvorming. Zodat er andere, meer duurzame keuzes gemaakt worden. Om het initiatief vorm te geven liet DGBC voor haar participanten een toekomststoel ontwerpen, natuurlijk circulair. De DGBC Toekomststoel  is nu exclusief voor participanten van DGBC te bestellen. 

Materialentool

Volgens het Bouwbesluit moet bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Speciaal hiervoor heeft DGBC een materialentool ontwikkeld. Hiermee kan een milieuprestatieberekening gemakkelijk worden gemaakt.

BREEAM-NL Assessmenttools

Assessments maken kan in de online Assessmenttools van de Dutch Green Building Council. Er zijn Assessmenttools voor Nieuwbouw, Gebiedsontwikkeling en In-Use. Bekijk ook www.assessmenttool.nl.

Gezondheid

In 2014 publiceerde de World Green Building Council het rapport ‘Health, Wellbeing & Productivity in Offices’ over de impact van gezonde gebouwen op welzijn, productiviteit en gezondheid van gebouwgebruikers. DGBC heeft deze informatie nu ook beschikbaar gemaakt voor de Nederlandse markt in de publicatie Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

INSIDE/INSIDE voor duurzaam interieur

INSIDE/INSIDE is hét centrale online platform waar objectief inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is. Gebruikers zoals interieurarchitecten, facilitair medewerkers, ontwikkelaars en consumenten selecteren interieurproducten en materialen. Vervolgens kunnen zij detailinformatie lezen én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken. De tool is ontwikkeld op initiatief van DGBC, NIBE en Ex Interiors. 
Klik hier voor meer informatie en de tool

Circulaire economie

DGBC wil de gebouwde omgeving stimuleren richting een circulaire economie door duidelijkheid te verschaffen en handvatten te geven voor criteria in ontwerptrajecten, aanbesteding, tenders en/of certificering. Daartoe ontwikkelen we tools en producten. lees meer

Badge of Recognition

Door DGBC erkende software, diensten en producten hebben een ‘Badge of Recognition’. Hiermee kan worden aangetoond dat de software, dienst of product is gecontroleerd en formeel akkoord is bevonden door DGBC. Als gebruiker heb je daardoor de zekerheid dat de software, dienst of software aansluit bij de BREEAM-NL systematiek en dat gebruik wordt geaccepteerd door DGBC.

Meedoen?

Heeft u een innovatief duurzaam idee dat met steun van de Dutch Green Building Council kan uitgroeien tot een volwaardig product? Doe mee. Neem contact op met de Dutch Green Building Council.