Producten

Samen met participanten ontwikkelt de Dutch Green Building Council producten die bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. In de loop van de jaren zijn al verschillende innovatieve projecten uitgegroeid tot volwaardige producten.

Dutch Green Building Scan

De Dutch Green Building Scan is een laagdrempelige methode om binnen zeer korte tijd inzicht te krijgen in de duurzame prestaties van uw gebouw. De scan beoordeelt uw gebouw op maar liefst negen verschillende duurzaamheidsonderwerpen, zoals gezondheid, energie en materiaalgebruik. U ontvangt daarna een zogenaamde indicatieve score.
De uitkomsten kunt u gebruiken om de operationele kosten van uw gebouw terug te brengen en de duurzaamheidprestaties te verbeteren. Dit verhoogt de marktwaarde van het gebouw, daarnaast is een duurzaam gebouw een prettiger en gezonder gebouw. De scan is gebaseerd op de nieuwste versie(2016) van het bekende keurmerk BREEAM-NL In-Use, internationaal hét duurzaamheidskeurmerk voor bestaande gebouwen. Lees meer.

Dutch Green Building Guide

De Dutch Green Building Council ontwikkelt een online gids voor duurzame projecten én de diensten en producten die hieraan hebben bijgedragen. Architecten, eindgebruikers en opdrachtgevers kunnen de online gids kosteloos gebruiken als inspiratiebron om zelf aan de slag te gaan met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Aanbieders van duurzame producten en diensten hebben de mogelijkheid hun product of dienst aan de gids toe te voegen en te koppelen aan een duurzaam project. Op deze manier verbindt de Dutch Green Building Guide vraag en aanbod op het gebied van duurzaam bouwen. Het is de ambitie de Dutch Green Building Guide te laten uitgroeien tot de grootste en meest aantrekkelijke database met duurzame projecten in Nederland. Lees meer.

Waardevolle school

In 2015 heeft de Dutch Green Building Council samen met een aantal DGBC Participanten een maatschappelijk project gelanceerd onder de titel Waardevolle School. Binnen het project wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van een toolkit, waarmee basisscholen kosteneffectief kunnen worden verbeterd en verduurzaamd. Een duurzaam gebouw, goed beheer, duurzaam gedrag én ruimte voor educatie over duurzaamheid; dat zijn de ingrediënten van ‘De Waardevolle School’. Als pilotschool hebben de partners de Vrije School Zaanstreek als pilot gekozen. Op deze website vindt u meer informatie over het hoe en waarom van het project. 

DGBC Junior

Speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs heeft de Dutch Green Building Council een lesmethode ontwikkeld op basis van BREEAM-NL. Met BREEAM-NL Medior en BREEAM-NL Junior kunnen leerlingen hun eigen schoolgebouw beoordelen op duurzaamheidsprestatie.

Kennismarktplaats

De Kennismarktplaats is een ontmoetingsplek waar onderzoeksvragen en afstudeerders elkaar vinden. Tevens worden op de Kennismarktplaats interessante (eigen) onderzoeken getoond die raakvlakken hebben met de thema's duurzaamheid en vastgoed.

Materialentool

Volgens het Bouwbesluit moet bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren met groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Speciaal hiervoor heeft DGBC een materialentool ontwikkeld. Hiermee kan een milieuprestatieberekening gemakkelijk worden gemaakt.

BREEAM-NL Assessmenttools

Assessments maken kan in de online Assessmenttools van de Dutch Green Building Council. Er zijn Assessmenttools voor Nieuwbouw, Gebiedsontwikkeling en In-Use. Bekijk ook www.assessmenttool.nl.

Benchmarking

In de DGB-Benchmark worden circa 250 kantoren met elkaar vergeleken op werkelijk energieverbruik. Het gaat in totaal om een totaal oppervlak van ruim 3 miljoen vierkante meter. Dit is 10 % van de totale Nederlandse kantorenmarkt. De benchmark wordt continu aangevuld met data zodat deze steeds completer wordt.

Gezondheid

In 2014 publiceerde de World Green Building Council het rapport ‘Health, Wellbeing & Productivity in Offices’ over de impact van gezonde gebouwen op welzijn, productiviteit en gezondheid van gebouwgebruikers. DGBC heeft deze informatie nu ook beschikbaar gemaakt voor de Nederlandse markt in de publicatie Gezondheid, Welzijn & Productiviteit in Kantoren

Interieur

DGBC is bezig met de ontwikkeling van een BREEAM-NL keurmerk waarmee de duurzaamheid van een interieur kan worden beoordeeld in de bekende negen BREEAM- duurzaamheidscategorieën.

Circulaire gebouwen

Het is veelal nog niet duidelijk wat een circulair gebouw definieert. Sommigen houden enkel de ‘enge’ definitie aan waarbij de focus volledig ligt op materiaalgebruik, in de bekende technische en biologische cirkels. Anderen nemen ook Social Return, watergebruik en energieneutraliteit, etc.. mee. Om hier duidelijkheid in te krijgen heeft de DGBC in 2015 in samenwerking met een aantal leden van het cirkelstad Amsterdam initiatief een aanzet gemaakt om de criteria behorende bij circulair bouwen te definiëren. lees meer

Badge of Recognition

Door DGBC erkende software, diensten en producten hebben een ‘Badge of Recognition’. Hiermee kan worden aangetoond dat de software, dienst of product is gecontroleerd en formeel akkoord is bevonden door DGBC. Als gebruiker heb je daardoor de zekerheid dat de software, dienst of software aansluit bij de BREEAM-NL systematiek en dat gebruik wordt geaccepteerd door DGBC.

Meedoen?

Heeft u een innovatief duurzaam idee dat met steun van de Dutch Green Building Council kan uitgroeien tot een volwaardig product? Doe mee. Neem contact op met de Dutch Green Building Council.