Organisatie

Dutch Green Building Council (DGBC) is op 1 juni 2008 op initiatief van de markt opgericht door founding partners ABN Amro, Redevco, Dura Vermeer, SBR en de gemeente Amsterdam. Sinds de oprichting hebben al bijna 400 organisaties bij het initiatief aangesloten door DGBC participant te worden. Minstens twee keer per jaar komen hun vertegenwoordigers bij elkaar om het DGBC beleid te beoordelen en te sturen.

Jaarplan 2019

Klik hier voor het jaarplan 2019

Meerjarenplan

Klik hier voor het meerjarenplan 2018-2020

Jaarverslag & statuten

Vanaf 2015 laten wij in een jaarverslag zien wat wij in dat jaar hebben gedaan. Het document bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. De publicatiedatum is uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar.

Klik hier voor het DGBC jaarverlag 2017.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2017.
Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2016.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016.
Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2015.
klik hier voor het financieel jaarverslag 2015.
Klik hier voor het meerjarenplan 2015-2017.
Klik hier voor de statuten. (voor Engelstalig klik hier)

Privacybeleid

Hier vindt u onze privacyverklaring.

Het bestuur

Dutch Green Building Council (DGBC) is een stichting zonder winstoogmerk met een zo eenvoudig mogelijke bestuurlijke structuur. Deze structuur heeft drie elementen: de organisatie zelf; een onafhankelijk bestuur (verdeeld in een dagelijks en een algemeen bestuur) en vier Adviesgroepen. De leden van deze Adviesgroepen vindt u op www.breeam.nl.

Het DGBC-bestuur bestaat uit:

Rutger Schuur

Voorzitter

CEO, Jan Snel Flexibel Bouwen

Andy van den Dobbelsteen

Hoogleraar Climate Design & Sustainability

Bas van Holten

Chief Executive Officer, Merin

Bram Adema

Directeur, CFP Green Buildings

Coert Zachariasse

Eigenaar, Delta Development Group

Daan van der Vorm

Directeur/eigenaar, VORM

Elsbeth Quispel

Partner - Head of Strategy & Innovation, Cushman & Wakefield

Guido Frenken

COO ENERGIE - ENGIE Energie Nederland NV

Jort Bakker

Hoofd duurzame financieringen, ASN Bank

Paul de Ruiter

Architect/eigenaar, Paul de Ruiter Architects

Ronald Prins

Gemeente Leiden

Thomas Leenders

Manager Government Affairs, Signify

De werkzaamheden van de bestuursleden voor DGBC zijn onbezoldigd.

College van Deskundigen

Naast het bestuur, de Adviesleden en de organisatie zelf heeft DGBC ook een College van Deskundigen (CvD). Dit college heeft als primaire taak het bewaken van de kwaliteit en het functioneren van de BREEAM-NL keurmerken, en het verzorgen van inspraak. Daarnaast adviseert het, gevraagd en ongevraagd, het DGBC Bestuur en de organisatie over certificering en verduurzaming van de bebouwde omgeving. Bestuur, DGBC Organisatie en CvD zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de BREEAM-NL keurmerken.

Het College van Deskundigen bestaat uit:

  • Paul van Bergen, DGMR
  • Daan Bruggink, ORGA Architect
  • Jos van Eldonk, Common Affairs
  • Rene Groen, Gemeente Utrecht
  • Frans Joosstens, Haagse Hogeschool
  • Marlies Pierik, AKD
  • Daniël van Rijn, RVO
  • Marcel Smulders, SGS Search B.V.
  • Claire van Staaij, ING Real Estate
  • Paul Zonneveld, Duurzaamheidscoach

Waarnemer vanuit het bestuur is Bram Adema. Martin Mooij, Manager Certificering, treedt op als secretaris.