Organisatie

De Dutch Green Building Council (DGBC) is op 1 juni 2008 op initiatief van de markt opgericht door founding partners ABN Amro, Redevco, Dura Vermeer, SBR en de gemeente Amsterdam. Sinds de oprichting hebben al bijna 400 organisaties bij het initiatief aangesloten door DGBC participant te worden. Minstens twee keer per jaar komen hun vertegenwoordigers bij elkaar om het DGBC beleid te beoordelen en te sturen.

Jaarverslag & statuten

Vanaf 2015 laten wij in een jaarverslag zien wat wij in dat jaar hebben gedaan. Het document bestaat uit een jaarverslag en een jaarrekening. De publicatiedatum is uiterlijk 1 juli van het daaropvolgende jaar.

Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2016.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2016.
Klik hier voor het DGBC jaarverslag 2015.
klik hier voor het financieel jaarverslag 2015.
Klik hier voor het meerjarenplan 2015-2017.
Klik hier voor de statuten. (voor Engelstalig klik hier)

Het bestuur

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een stichting zonder winstoogmerk met een zo eenvoudig mogelijke bestuurlijke structuur. Deze structuur heeft drie elementen: de organisatie zelf; een onafhankelijk bestuur (verdeeld in een dagelijks en een algemeen bestuur) en vier Adviesgroepen. De leden van deze Adviesgroepen vindt u op www.breeam.nl.

Het DGBC-bestuur bestaat uit:

Rutger Schuur

Voorzitter

Directeur Commercial Banking Clients, ABN AMRO

Andy van den Dobbelsteen

Head of Department of Architectural Engineering + Technology, Faculty of Architecture, Delft University of Technology

Bas van Holten

Chief Executive Officer, Merin

Bram Adema

Directeur, CFP Green Buildings

Coert Zachariasse

Eigenaar, Delta Development Group

Daan van der Vorm

Directeur/eigenaar, VORM

Derk Welling

Senior Responsible Investment & Governance Specialist, APG Asset Management

Elsbeth Quispel

Partner - Head of Strategy & Innovation, Cushman & Wakefield

Guido Frenken

Managing Director ENGIE Ventures & Integrated Solutions, ENGIE Nederland N

Jort Bakker

Hoofd duurzame financieringen, ASN Bank

Paul de Ruiter

Architect/eigenaar, Paul de Ruiter Architects

Ronald Prins

Directeur Ruimtelijk Economische Ontwikkeling, Gemeente Rotterdam

Thomas Leenders

Manager Government Affairs, Philips Lighting Benelux

De werkzaamheden van de bestuursleden voor DGBC zijn onbezoldigd.

College van Deskundigen

Naast het bestuur, de Adviesleden en de organisatie zelf heeft de DGBC ook een College van Deskundigen (CvD). Dit college heeft als primaire taak het bewaken van de kwaliteit en het functioneren van de BREEAM-NL keurmerken, en het verzorgen van inspraak. Daarnaast adviseert het, gevraagd en ongevraagd, het DGBC Bestuur en de organisatie over certificering en verduurzaming van de bebouwde omgeving. Bestuur, DGBC Organisatie en CvD zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de BREEAM-NL keurmerken.

Het College van Deskundigen bestaat uit:

  • Paul van Bergen, DGMR
  • Daan Bruggink, ORGA Architect
  • Jos van Eldonk, Common Affairs
  • Rene Groen, Gemeente Utrecht
  • Frans Joosstens, Haagse Hogeschool
  • Marlies Pierik, AKD
  • Daniël van Rijn, RVO
  • Marcel Smulders, SGS Search B.V.
  • Paul Zonneveld, Duurzaamheidscoach

Waarnemer vanuit het bestuur is Bram Adema. Martin Mooij, Hoofd Certificering en Beheer, treedt op als secretaris.