Lid adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Stichting Dutch Green Building Council treedt op als schemabeheerder van het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Binnen deze Adviesgroep zijn momenteel vier vacatures. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen die binnen onderstaand profiel past uit zich te aan te melden als kandidaat voor het vervullen van één van de vrije plaatsen.

Energie en vernieuwende ideeën

De Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is een actief orgaan in de ontwikkeling van dit certificeringsschema. Aankomend jaar zal een nieuwe versie van het certificeringsschema worden geïntroduceerd. Belangrijk onderdeel daarbij is de opsplitsing van de huidige richtlijn in een richtlijn specifiek voor nieuwbouw en een specifiek voor Renovatie en Inrichting. 
Bij deze ontwikkeling is het belangrijk dat de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezonde, circulaire en energiezuinige (BENG) gebouwen op een juiste en relevante wijze worden opgenomen. Om kwaliteit en doorontwikkeling te garanderen van het BREEAM-NL keurmerk voor Nieuwbouw en Renovatie is de Adviesgroep op zoek naar nieuwe leden die met energie en vernieuwende ideeën willen bijdragen aan het keurmerk. Kortom, een grote uitdaging!

Taken van de adviesgroep

De voornaamste taak van de Adviesgroep is het sturen van de ontwikkelingen van het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie via de inhoud, de relevante processen, ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving e.d.. De leden van de Adviesgroep Nieuwbouw doen dit op basis van hun kennis, ervaring en netwerken in nieuwbouwprojecten en gerelateerde vakgebieden. De Adviesgroep wordt samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat de diverse invalshoeken uit markt, wetenschap en overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd.

Inschatting benodigde tijdsbesteding:

 • 7x per jaar een dagdeel vergadering met bijbehorende voorbereiding

Profiel

Voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie zoeken wij mensen:

 • op een strategische plek in de eigen organisatie en een breed netwerk in de context van de gebouwde omgeving;
 • met inhoudelijke kennis van en ervaring met nieuwbouw- of renovatieprojecten of aspecten daarvan in de breedste zin van het woord, in combinatie met duurzaamheid;
 • met inhoudelijke kennis van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie (of de bereidheid hiervoor een training te volgen);
 • die kunnen optreden als ambassadeur binnen de sector en binnen hun eigen organisatie;
 • wiens organisatie bereid is om –indien nog niet het geval - participant te worden bij de DGBC.

Om te waarborgen dat de belangrijkste kennis binnen de adviesgroep aanwezig is zijn twee kennisprofielen opgesteld. Selectie zal plaatsvinden op basis van deze profielen.

Kennisprofiel 1

 • betrokken bij en expert over het proces van bouwontwikkelingsprojecten;
 • bij voorkeur werkzaam bij een ontwikkelende vastgoedbelegger.

Kennisprofiel 2

 • (in)direct betrokken bij het bouwproces, van opdrachtverwerving tot oplevering;
 • kennis over de duurzame mogelijkheden tijdens de uitvoeringsfase;
 • werkzaam bij een aannemer.

Vacatures

Een ieder die denkt in het profiel te passen wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden. Onze voorkeur gaat uit naar personen uit organisaties die momenteel nog niet vertegenwoordigd zijn binnen de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie.

Wilt u ‘aan de knoppen zitten’ bij de doorontwikkeling van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie? Kunt u zich hiervoor onbezoldigd inzetten voor ongeveer een dag per maand? Meldt u dit dan met een uw motivatie aan Rudy van der Helm, Projectmanager BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie bij DGBC. Ook voor nadere informatie kunt u via het mailadres r.vanderhelm@dgbc.nl contact met hem opnemen.