Downloads

DGBC en BREEAM-NL

De onderstaande communicatiemiddelen zijn beschikbaar voor de participanten van de DGBC. Lees hiervoor de richtlijnen met betrekking tot gebruik van de merknamen en logo's DGBC en BREEAM-NL. Voor de pers is het ook mogelijk om hier gebruik van te maken. Hiervoor moet wel eerst toestemming gevraagd worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar: secretariaat@dgbc.nl.

DGBC Meerjarenplan

Jaarpublicatie DGBC

Magazine DGBC

DGBW

Magazine BREEAM-NL

Downloads BREEAM-NL