Badge of Recognition

Door DGBC erkende software en diensten hebben een ‘Badge of Recognition’.

Figuur: voorbeeld badge of recognition voor software

Hiermee kan worden aangetoond dat de software of dienst is gecontroleerd en formeel akkoord is bevonden door DGBC. Als gebruiker heb je daardoor de zekerheid dat de software of dienst aansluit bij de BREEAM-NL systematiek en dat gebruik wordt geaccepteerd door DGBC.

Specifiek voor software producten betekent dit dat het instrument onder strikte voorwaarden gegevens kan uitwisselen met de DGBC database. Daardoor kunnen dergelijke instrumenten bepaalde functionaliteiten van de BREEAM-NL assessmenttool overnemen.

Erkende software en diensten worden toegelicht tijdens trainingen en studiedagen, zodat de werking en toepasbaarheid bekend bij potentiele gebruikers.

Hoe kan mijn software en dienst erkend worden?

Indien u een dienst of software heeft die bij of rondom BREEAM-NL processen wordt toegepast en deze graag willen laten erkennen kunt u contact opnemen met DGBC via helpdesk@dgbc.nl. Onderdeel van de procedure tot erkenning is het doorlopen van een audit van datgene wat moet worden erkend. Pas nadat werking en aansluiting is gecontroleerd, kan een ‘Badge of Recognition’ worden toegekend. Aan de audit en het voeren van een ‘Badge of Recognition’ zijn kosten verbonden.

Beschikbare erkende software en diensten

TEAM Live (bor-nl-001) 

BREEAM-NL Experts zijn vaak veel tijd en daardoor geld kwijt aan het verzamelen van de juiste bewijslasten, het actualiseren van de credits en het informeren van de opdrachtgever over de voortgang van het proces. TEAM Live, dé online procestool van DGMR die is ontworpen voor en door BREEAM-NL Experts, brengt daar verandering in en zorgt ervoor dat de kosten voor het begeleiden van het BREEAM-NL proces tot wel 20 procent gereduceerd worden.

Met TEAM Live heeft u de status, historie, voortgang en de duurzaamheidscore van uw BREEAM-NL project realtime inzichtelijk. Ook zijn de documenten voor de kwaliteitswaarborging, zoals tekeningen, berekeningen en certificaten voor iedere partner toegankelijk en kan nieuwe bewijslast eenvoudig worden toegevoegd aan het project. Bovendien heeft u de mogelijkheid om het assessment rechtstreeks vanuit TEAM Live aan DGBC aan te bieden voor beoordeling.

TEAM Live zorgt ervoor dat BREEAM-NL processen efficiënter, overzichtelijker en bovendien goedkoper worden dan u tot op heden gewend bent.

Voor meer informatie over TEAM Live kunt u contact opnemen met DGMR Software.