Circulariteit in gebouwde omgeving

Lineaire modellen maken plaats voor circulaire. Ook in de bouw speelt circulariteit een steeds belangrijkere rol. DGBC merkt dat niet altijd helder is wat onder een ‘circulair gebouw’ wordt verstaan of wat circulariteit in de gebouwde omgeving betekent. DGBC wil alle partijen in de keten stimuleren richting een circulaire economie door duidelijkheid te verschaffen en handvatten te geven voor criteria in ontwerptrajecten, aanbesteding, tenders en/of certificering. Hiervoor start DGBC projecten op, ontwikkelen we tools en producten en werken we samen met diverse organisaties.
Hieronder vind je de beschrijving van de verschillende projecten, producten en tools. 

A Framework for Circular Buildings

In oktober 2018 heeft DGBC in een co-productie met Metabolic, SGS Search, Circle Economy en Redevco Foundation een rapport gelanceerd onder de titel 'A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM'
Het rapport beschrijft een nieuw strategisch framework dat duidelijk maakt aan welke voorwaarden een circulair gebouw kan voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken. Het project kent zijn oorsprong in Amsterdam. Deze gemeente werkte samen met DGBC aan een eerste aanzet voor circulaire criteria voor de uitgifte van grond. Metabolic en SGS Search hebben later de Roadmap Circulaire Gronduitgifte uitgewerkt. De digitale publicatie kun je kosteloos bestellen via het bestelformulier.

Bestelformulier

Nederlandse samenvatting - A Framework for Circular Buildings

In November 2018 is de Nederlandse samenvatting van het rapport ‘A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’ verschenen. In deze samenvatting vind je de hoofdlijnen uit de publicatie en de gap analyse met BREEAM-NL. Het volledige rapport in PDF is hierboven kosteloos te downloaden. 

Download de samenvatting

Roadmap Circulaire Gronduitgifte 

DGBC heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de roadmap Circulaire Gronduitgifte (2017) van de Gemeente Amsterdam. Met de roadmap heeft Amsterdam als eerste stad ter wereld een instrument ontwikkeld waarmee een opdrachtgever circulair bouwen kan borgen. In de roadmap zijn door SGSsearch en Metabolic een groot aantal circulaire indicatoren uitgedacht, en bovendien een proces uitgedacht waarmee project teams binnen de gemeente een circulaire tender kunnen opstellen en uitvragen aan de markt. Tevens is in de roadmap een vergelijking gemaakt met de criteria in BREEAM-NL dat een mooie basis vormt voor het verder integreren van circulariteit in de gebouwde omgeving en BREEAM-NL. 

Download Roadmap Circulaire Gronduitgifte

INSIDE/INSIDE

INSIDE/INSIDE is hét centrale online platform waar objectief inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is. Gebruikers zoals interieurarchitecten, facilitair medewerkers, ontwikkelaars en consumenten selecteren interieurproducten en materialen. Vervolgens kunnen zij detailinformatie lezen én betrouwbare data over de milieu- en gezondheidsimpact inzien en vergelijken. De tool is ontwikkeld op initiatief van DGBC, NIBE en Ex Interiors. 
Klik hier voor de tool

Green Deal Circulaire Gebouwen

DGBC is onderdeel geweest van de in 2015 gelanceerde Green Deal Circulaire Gebouwen (GDCG). De Green Deal is een samenwerking geweest tussen overheid, bedrijven en instellingen om de gedachtegoed van de circulaire economie te vertalen naar gebouwen. De GDCG richt zich op een gebouw dat met minimale inzet van virgin materials en andere grondstoffen, maximale waarde creëert om op duurzame wijze te voorzien in de huisvestingsbehoefte, waarbij de gebruikte materialen hun waarde blijven behouden tijdens en na het gebruik.
Lees hier meer over de resultaten

BREEAM-NL Sloop en Demontage

BREEAM-NL Sloop en Demontage is een instrument om de duurzaamheid van een sloopproject mee te beoordelen. Sloopprojecten worden beoordeeld op acht verschillende duurzaamheidscategorieën: management, gezondheid, materialen, energie, transport, water, vervuiling en landgebruik & ecologie. Het keurmerk voor duurzaam slopen bestaat sinds 2013. Gemeenten en provincies, maar ook private ontwikkelaars kunnen zich onderscheiden door een concrete bijdrage te leveren aan de circulaire economie door duurzaam te slopen. 
Klik hier voor meer informatie