Thema's - Gezondheid

Biodiversiteit

De ecologische footprint van de gebouwde omgeving heeft zowel lokaal als mondiaal impact op biodiversiteit en ecosystemen. Idealiter zou de gebouwde omgeving een positieve bijdrage moeten leveren aan biodiversiteit en ecologie op alle schaalniveaus. Dat is nu bepaald niet het geval. Bij industrialisatie en innovatie in de bouw hebben biodiversiteit en ecologie niet de aandacht gekregen die nodig was. Door de bouw van steden en infrastructuur werd natuur verdrongen en doorsneden. De urgentie is groot om de mondiale draagkracht van het ecosysteem niet verder aan te tasten, en de grondstoffen die we verbruiken efficienter in te zetten en te reduceren. 

Natuurinclusief bouwen

Het herstel van biodiversiteit kan door de bouwsector onder andere worden ingevuld door natuurinclusief te bouwen, nature based solutions toe te passen en circulaire (biobased) materialen te kiezen. Als we dat goed en verantwoord doen dan zouden biodiversiteit en ecologie per saldo door het bouwen kunnen verbeteren. Door slimme combinaties te maken kunnen tegelijk andere doelen op het gebied van gezondheid en klimaatadaptatie worden gediend. Een blauw-groene omgeving is immers niet alleen positief voor biodiversiteit en ecologie, het is ook prettiger en gezonder om er te verblijven, een prima manier om hittestess tegen te gaan en ook nog eens waterberging te faciliteren.

Waar werken we naartoe?

In 2030 heeft Nederland een verdubbeling van het aantal groene en biodiverse vierkante meters. Biodiversiteit is een belangrijk onderdeel van onze tools en instrumenten.

Hoe komen we daar?

Eenduidige richtlijnen

Voor natuur in de gebouwde omgeving bestaan geen heldere eisen vanuit de landelijke overheid. Ook Provinciale en lokale regels zijn – hoe goed bedoeld – vaak heel verschillend. In samenwerking met NL Greenlabel werken we daarom aan eenduidige richtlijnen en meetmethoden die breed gedragen worden. 

Minimale wettelijke eis natuurinclusief bouwen

We zetten ons samen met diverse partijen in voor een minimale wettelijke eis voor natuurinclusieve nieuwbouw. In 2022 ondertekende DGBC de petitie voor Natuurinclusief bouwen

Kennisdeling

Op dit vlak is nog veel kennis te ontwikkelen en praktijkervaring op te doen. DGBC wil zich inzetten om daar kennis, tools en instrumenten voor te ontwikkelen.

Laatste nieuws

DGBC ondertekent brandbrief om fossiele subsidies af te schaffen

DGBC ondertekent brandbrief om fossiele subsidies af te schaffen

DGBC aan tafel bij podcast Uitblinkers in de logistiek

DGBC aan tafel bij podcast Uitblinkers in de logistiek

'Met het EnergieKompas sneller naar Parijs'

'Met het EnergieKompas sneller naar Parijs'