Page 99 - Bidbook
P. 99

            www.bouwinvest.nl
  Real Estate Investors
            Investeren in duurzaam en
toekomstbestendig vastgoed loont
  BERNARDO KORENBERG
Head of Sustainability & Innovation
Bouwinvest streeft naar een solide rendement op duurzame vastgoedinvesteringen voor pensioenfondsen en hun deelnemers. Wij investeren voor de lange
termijn en doen dit op een verantwoorde manier. Duurzaamheidscriteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur spelen een belangrijke rol in onze investeringsbeslissingen.
Als internationale investeerder in gebouwen voelen wij de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren in de strijd tegen klimaatverandering. We doen dit door zuinig om te gaan met materialen en energie, te investeren in goed geïsoleerde gebouwen, opwekking van duurzame energie in en op onze gebouwen en te werken aan een fossielvrije vastgoedportefeuille.
Om de doelen van Parijs te halen zal iedereen alleen moeten versnellen. Met de renovatie van de monumentale laagbouw van WTC Rotterdam laten we zien dat het kan. We gaan verder dan de wettelijke eis en zetten in op een BREEAM-score
Very Good, Energielabel A en sturen op daadwerkelijke energieprestaties.
Door te investeren in duurzaam en toekomstbestendig vastgoed leveren we een positieve bijdrage aan een CO2- neutrale, circulaire en gezonde leefomgeving. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak de risico’s verkleint, het rendement verhoogt en de aantrekkelijkheid van ons vastgoed verder vergroot. Zo verenigen wij het maatschappelijke belang
met het financiële belang van onze klanten, Nederlandse pensioenfondsen.
98 DGBC | Bidbook 2019
BOUWINVEST
Beleggers   97   98   99   100   101