Page 9 - Bidbook
P. 9

 De gebouwde omgeving is één van de twee belangrijkste dossiers
 HANS MOMMAAS
Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving
Hans Mommaas is sinds 1 november 2015 directeur van
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Naast zijn functie als directeur PBL is hij parttime Hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance (TiREG) van Tilburg University. Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL verricht verkenningen, analyses en evaluaties voor en na politiek-bestuurlijke afwegingen. Het planbureau verricht onderzoek zowel gevraagd als ongevraagd.
  “De overheid moet niet zeggen: ‘en nu moet je verduurzamen’, maar moet laten zien wat het mogelijke eindresultaat is van die verduurzaming. Dan heb je het over waarden als leefcomfort, gezondheid, warmte en schoonheid.” Aan het woord is Hans Mommaas, directeur van het Plan- bureau voor de Leefomgeving. “Het belang ligt bij de gebouwde omgeving, we moeten 6,5 miljoen woningen toekomstbestendig maken.”
Het is opvallend hoeveel oog Mommaas heeft voor de gebouwde omgeving. Het is namelijk de kleinste van de
vijf doelgroepen die in het Klimaatakkoord voorkomen: elektriciteit is de grootste met een mogelijke besparing van 20,2 megaton CO2. De besparingsopgave voor de andere sectoren is aanzienlijk lager: industrie (14,3 megaton), mobiliteit (7,3 megaton), landbouw en landgebruik (3,5 megaton)
en helemaal onderaan de gebouwde omgeving met een besparingsopdracht van 3,4 megaton CO2.
Energietransitie raakt iedereen
“Ik kan mij voorstellen dat de indruk ontstaat dat de gebouwde omgeving ondergesneeuwd raakt. De opgave is groot en de bebouwing lijkt maar een relatief kleinere bijdrage te leveren.” Dat beeld is onterecht volgens Mommaas. Hij ziet daar juist veel mogelijkheden, omdat het iedereen raakt: “In Nederland staan ruim 7,5 miljoen huizen. De energietransitie raakt iedereen in
 8 DGBC | Bidbook 2019
 


   7   8   9   10   11