Page 85 - Bidbook
P. 85

      www.orga-architect.nl
   Biophilic architectuur
biedt hoger welzijn en meer
rendement!
   DAAN BRUGGINK
Architect
ORGA architect is een natuurlijk georiënteerd architectenbureau dat op biophilic wijze ontwerpt. Natuurlijk bouwen en leven met respect voor de natuur is het uitgangspunt zodat het een gebouwde omgeving levert met persoonlijke, gevarieerde, groene en levensloopbestendige gebouwen.
Biophilic speelt in op de ingeboren behoefte van de mens
om in contact te staan met de natuur en versterkt het contact tussen mens en natuur door elementen van de natuur toe te passen in de gebouwde omgeving. Onze visie op natuurlijk materiaalgebruik en de elementen van biofilische principes versterken elkaar, en zij zorgen voor integratie van de gezondheidsvoordelen van de biologische band tussen mens en natuur in gebouwen.
Onze gebouwen zijn kenmerkende voorbeelden van biophilic architectuur en daarmee laten ze zien dat het verduurzamen van de gebouwde omgeving op een natuurlijke wijze naast CO2-reductie en energiebesparing, ook hoger welzijn én meer rendement oplevert.
84 DGBC | Bidbook 2019
ORGA ARCHITECT
Architecten


   83   84   85   86   87