Page 83 - Bidbook
P. 83

            www.marcus-architecten.nl
  Architectuur & de natuur der dingen,
prettig & gezond
  FRANK MARCUS
architect
Marcus architecten ontwerpt en realiseert bio-based projecten op diverse schaal. Ontwerpen is voor ons een onomkeerbare duurzame activiteit. In onze ontwerpen staan duurzaamheid en beleving voorop. Wij ontwerpen natuurinclusief: ontwerp en techniek die als ‘de natuur der dingen’ een logische benadering is. Wij maken innovatieve architectuur die je zintuigen aanspreekt, je emotie raakt en je geest inspireert.
De historie, het nu en de toekomst, zijn instrumenten voor ons als architect. Daarmee geven we ruimten een verhaal en gebouwen een identiteit. Naast nieuwbouw past ook herbestemming van bestaande gebouwen naadloos in deze manier van ontwerpen. De gebouwde omgeving zien wij als een depot van materialen, dat mogelijkheden schept voor hergebruik.
Bio-based ontwerpen vraagt om een integrale benadering. Meer dan alleen toepassen van hernieuwbare en hergroeibare materialen. Het werk- en leefritme van de gebruiker is daarbij ons uitgangspunt. Zonnekracht, licht en oriëntatie bepalen onder meer de optimale kwaliteiten van de locatie. In een bio-based ontwerp ervaart de gebruiker naast gezonde effecten van materialen, ook voordelen van gezonde architectuur en de omgeving. We geven de stad en het landschap een nieuw betekenisvol, duurzaam antwoord.
82 DGBC | Bidbook 2019
MARCUS ARCHITECTEN
Architecten
   81   82   83   84   85