Page 8 - Bidbook
P. 8

 DGBC | Bidbook 2019 7
    PARIS PROOF
Maak de gebouwde omgeving al in 2040 Paris Proof! Dat is de ambitie binnen het Deltaplan Duurzame Renovatie. Het betekent dat het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet ten opzichte van het huidige gemiddelde, gebouwen moeten vervolgens worden beoordeeld op het werkelijke energieverbruik. Dat is een stevige maar noodzakelijke ambitie om in Nederland de doelen van het Parijse Klimaatakkoord te halen. Voor de zes grootste sectoren (kantoren, retail, onderwijs, zorg, logistiek en woningen) zetten we ons met werkgroepen in, om de weg naar verduurzaming al uit te stippelen. Zo worden er routekaarten en tools ontwikkeld die helpen bij het verduurzamen van een gebouw of een portefeuille met meerdere gebouwen.
         6   7   8   9   10