Page 70 - Bidbook
P. 70

  EDWIN WIEGERINCK
Eigenaar/ CCO
TRAJECT ADVISEURS & MANAGERS
Beter werken, beter leren en beter leven in een 361° Gezond Gebouw
Vanuit een persoonlijk bewustzijn dat verduurzaming noodzakelijk is, wil TRAJECT voorloper en initiator van verbetering van onze milieu-impact, grondstofbeheersing en gezondheid zijn. Door het voor organisaties inzichtelijk te maken welke enorme stappen in klimaatverbetering, circulariteit en menselijke gezondheid mogelijk zijn en welke impact dit heeft op de gezondheid van mensen, mentaal, fysiek en sociaal, kunnen wij meer bereiken in de verdere verduurzaming van een gezonde gebouwde omgeving.
TRAJECT levert een duidelijke meerwaarde door een integrale werkwijze in combinatie met ons praktische 5 stappenplan. Niet alleen goed in sec analyse, maar gekoppeld aan strategisch inzicht, samenhang, innovatie en technische expertise, gecombineerd met gedegen proces- en projectmanagement.
Niet alleen een vooruitstrevend binnenklimaatconcept, maar een compleet plan met inzicht in organisaties, gezondheidseffecten, energiehuishouding, exploitatie, afvalbeheer, sociale coherentie met daarbij inzicht in kosten voor de complete levenscyclus. Vanuit die visie biedt TRAJECT oplossingen die ‘meer dan rond’ zijn. Daarom is 361˚ Gezond Gebouw de integrale aanpak van TRAJECT voor gebouwen en hun gebied. Altijd 1 stap extra.
  Een gezonde, duurzame
leefomgeving binnen het Leiden
Bio Science Park
  DGBC | Bidbook 2019 69
      www.traject.com
     


   68   69   70   71   72