Page 69 - Bidbook
P. 69

            www.techniplan.nl
  Integraal ontwerpen is key
bij duurzaamheids- vraagstukken
 nhow Amsterdam RAI Hotel
 DICK VAN DER KOOIJ
Directeur
TECHNIPLAN ADVISEURS BV
Techniplan Adviseurs is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van installaties, comfort en duurzaamheid. Techniek is voor ons geen doel maar een middel om het leven aangenamer te maken – thuis, op het werk, op school en waar dan ook. En dit doen we bij voorkeur zo duurzaam mogelijk.
Vanaf de oprichting in 1978 ontwikkelen we praktische, effectieve maar vooral duurzame oplossingen en investeren wij continue in onze kennis over nieuwe innovatieve technieken. Door deze aanpak zijn we betrokken bij een aantal van
de meest innovatieve en bijzondere projecten van Nederland, die voorloper zijn op het gebied van klimaatneutraal, energiezuinig, circulair en levensloopbestendig bouwen. Aansprekende voorbeelden van projecten met
innovatieve en duurzame energieconcepten zijn bijvoorbeeld het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam en Mall
of the Netherlands in Leidschendam. Maar ook hebben we voor het gebouwenportfolio van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat de haalbaarheid onderzocht van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en begeleiden wij diverse projecten die BREEAM-NL Excellent en Outstanding zijn, zoals het nhow Amsterdam RAI hotel.
68 DGBC | Bidbook 2019
Adviesbureaus

   67   68   69   70   71