Page 67 - Bidbook
P. 67

            www.sweco.nl
  Sweco ontwerpt en ontwikkelt
de duurzame steden van de toekomst
  WIM VAN DER HEIDE
Business Development Manager
Sweco ontwerpt en ontwikkelt de samenleving en de steden van de toekomst. Ons werk leidt tot duurzame gebouwen, efficiënte en veilige infrastructuur en toegang tot elektriciteit en schoon water.
Sweco Nederland helpt haar klanten en hun stakeholders dagelijks in het behalen van hun duurzaamheidsdoelen en
wij helpen hen om leiderschap te tonen in het creëren van
een duurzame leefomgeving. Ook verbeteren we onze eigen prestaties als werkgever en als lid van de maatschappij. Sweco Nederland heeft zelf doelstellingen voor de reductie van CO2-uitstoot. Wij zijn gecertificeerd op niveau 5 van de CO2- prestatieladder.
De 6 belangrijkste thema’s voor Sweco zijn klimaatadaptatie, onze gezonde en veilige leefomgeving, de energietransitie, digitalisering, circulaire economie en bereikbaarheid. Sweco werkt bijvoorbeeld aan financiële slimme energetische verbeteringen van gebouwen en organiseert hiervoor aantrekkelijke financieringen. Daarnaast ontwikkelde Sweco een innovatieve, klimaatbestendige parkeerplaats bij Station Vathorst in Amersfoort. Deze parkeerplaats kan hevige regenval snel ondergronds bergen en ernstige droogte en verzilting voorkomen. Samen met haar partners ontwikkelde Sweco een demontabele parkeergarage die voor 96% opnieuw te gebruiken is. Sweco experimenteert momenteel met Bio-composiet thermoplast als duurzame grondstof voor de bouw.
66 DGBC | Bidbook 2019
SWECO NEDERLAND B.V.
Adviesbureaus


   65   66   67   68   69