Page 65 - Bidbook
P. 65

          www.sparklingprojects.nl
  Practice what you preach
  STEVEN LOBREGT
DGA
We hebben een heldere ambitie: innovaties op het gebied van duurzame energie opwekking en energiebesparing, technisch en financieel haalbaar maken én realiseren. Dat doen we creatief, energiek, eerlijk en zonder onnodige omwegen en dikke rapporten. De nationale ambitie CO2 neutraal in 2050 is met de huidige stand der techniek voor onze klanten niet haalbaar. Wij omarmen vernieuwing, maar blijven tegelijkertijd realistisch: we doen het stap voor stap.
We investeren zelf in kennis over energieopslag, o.a. in zout- en CO2 hydraten. Ook hebben we geavanceerde modellen ontwikkeld om thermische energie te benutten uit opgeslagen producten. Hiermee zijn duurzame installaties zoals warmtepompen eerder rendabel en kunnen we de opgewekte zonnestroom zo optimaal mogelijk benutten.
We hebben meerdere BREEAM experts, maar doen geen integrale projecten. We zijn De specialist in energie en op het gebied van koeltechniek
In 2010 zijn we gestart met de bouw van een eigen kantoorpand. Door de combinatie van verwarmen met
een kleine biomassaketel, energie opslag in PCM’s en dauwpuntkoeling zijn we qua koelen en verwarmen CO2 neutraal. Met innovatief zon-Pv systeem compenseren we veel van het overige energiegebruik. Ons pand is een prachtige vergaderlocatie voor groepen tot 40 man op de kruising A1/A50 die we graag met anderen delen.
64 DGBC | Bidbook 2019
SPARKLING PROJECTS
Adviesbureaus   63   64   65   66   67