Page 64 - Bidbook
P. 64

  KEES FAES
Senior Projectmanager & BREEAM-NL Expert
In onze dienstverlening speelt circulariteit een belangrijke rol. Wij concentreren ons op de circulariteit, kwaliteit
en veiligheid van de gebouwde omgeving, ten eerste omdat onze roots in het inspecteren van vastgoed liggen. Daarnaast bevat de gebouwde omgeving circa 80 procent van al het gebruikte materiaal, daarmee is het een enorme grondstoffenbank met een forse footprint.
Op basis van talloze inspecties en onderzoeken in de gebouwde omgeving zijn we in staat om beheerders en eigenaren van vastgoed te adviseren. Met de focus op circulariteit in bestaand vastgoed moeten allereerst grondstoffeninventarisaties plaatsvinden. Het is belangrijk om te starten met het in kaart brengen van de materialen die in een gebouw aanwezig zijn.
Vervolgens classificeren wij deze materialen op herbruikbaar- heid en demontabelbaarheid, en wordt de kwaliteit van
deze materialen bepaald. In de bestaande bouw liggen veel grondstoffen opgeslagen. Daar moeten we wat mee;
zodat we bij mutaties, renovaties, onderhoud en sloop zoveel mogelijk van deze waarde kunnen behouden.
SGS SEARCH
  Onze focus ligt op de
circulariteit van de gebouwde
omgeving
  DGBC | Bidbook 2019 63
          www.sgssearch.nl
 
   62   63   64   65   66