Page 58 - Bidbook
P. 58

 YVETTE WATSON
Mede-eigenaar
PHI Factory ondersteunt organisaties bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering en het versnellen naar een circulaire economie. Niet alleen zijn gebouwen verantwoordelijk voor 36% van onze totale CO2-uitstoot, maar een gebouw kan ook gezien worden als een
groot grondstoffendepot. Er zijn al veel technische oplossingen voorhanden. De uitdaging is dan ook het verandervraagstuk.
We zien drie lijnen waarop organisaties zich ontwikkelen:
- Hoe kun je circulaire economie naar de praktijk brengen
- Er zijn verschillende visies om je doelstellingen aan op te
hangen
- Hoemaakjejevoortgangmeetbaar/verhaalbaar
PHI Accelerator:
De transitie naar een circulaire economie is vooral een verandervraagstuk en vraagt om ander gedrag van ieder mens. De uitdaging is; hoe betrekken we nu alle medewerkers bij de duurzaamheidsdoelstellingen? PHI Accelerator is een
online tool voor gedragsverandering waarin we aansluiten op de organisatie:
• Programma van 3-6 maanden waarin we de tool volledig op
maat ontwikkelen
• 6weken,iedereweek10minbestedenaaneenchallenge
• Iedereen doet mee en is betrokken
Willen we een verandering op gang brengen, dan hebben we andere processen nodig, zodat we de materialen die we gebruiken zo hoogwaardig mogelijk kunnen hergebruiken. PHI Factory helpt om circulaire ambities naar de praktijk te brengen.
PHI FACTORY
 Actief versnellen richting circulaire
economie!
 DGBC | Bidbook 2019 57
           phifactory.com
 PHI FACTORY
   56   57   58   59   60