Page 56 - Bidbook
P. 56

  JACCO ZWERVER
Investmentmanager
NV ONTWIKKELINGS- MAATSCHAPPIJ UTRECHT
Ontwikkelingsbedrijf Utrecht (OMU), opgericht in
2011 door het provinciebestuur, is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie en investeert in herstructurering en transformatie. Taakstelling van OMU is om jaarlijks minimaal 5 hectare aan verouderde bedrijfskavels te verbeteren en tenminste 10.000 m2 aan leegstaande kantoorruimte uit de markt te halen.
Dit doen we als adviseur, intermediair, financier en investeerder. Als een van de weinigen financiert OMU in de ontwikkelfase van herstructurerings- en transformatieprojecten. Hiervoor beschikt OMU over een investeringsfonds waarmee (risicodragende) geldleningen worden verstrekt. De mogelijkheid bestaat om aanvullende investeringen op het gebeid van duurzaamheid te financieren. Altijd met oog op financieel en maatschappelijk rendement. We investeren alleen in projecten die de
ruimtelijke kwaliteit en investeringsklimaat verbeteren.
De kredietvoorwaarden zijn marktconform maar worden aantrekkelijker naarmate de duurzaamheidsinspanningen toenemen. Transformatie en herstructurering van verouderd vastgoed is al duurzaam, maar als OMU gaan wij graag
een stap verder en leveren wij een actieve bijdrage om duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren bij herstructurerings- en transformatieprojecten.
  Transformeren, herstructureren én
verduurzamen van vastgoed!
  DGBC | Bidbook 2019 55
 www.nvomu.nl
 

   54   55   56   57   58