Page 55 - Bidbook
P. 55

            www.olco.nl
   Groots denken concreet maken
door Groen Doen
   MARK WESTRA
Directeur
OLCO MAATSCHAPPELIJK VASTGOED B.V.
Groen Doen staat voor hoe wij onze rol in de wereld
van het maatschappelijk vastgoed willen vervullen.
Dat gaat verder dan verstandig omgaan met energie
en materialen of financieel voordeel. Wij prikkelen en helpen onze opdrachtgevers succesvolle gebouwen te realiseren. Succesvol voor de gebruiker, de exploitant en de maatschappij. Groen Doen gaat over mensen, milieu, opbrengsten en proces.
Mensen: gebruiker centraal. Een succesvol gebouw is een plek waar mensen graag komen. Zij voelen zich prettig wanneer het functioneel is, logisch is ingedeeld en een prettig binnenklimaat heeft. Gebruik vraagt altijd om een maatwerkoplossing. Dat maatwerk bieden wij altijd.
Milieu: aarde niet belasten. Duurzaamheid in ‘enge’ zin –effect op milieu– is de tweede pijler. Wij adviseren met de overtuiging dat de aarde niet mag worden belast. Circulair ontwikkelen
is onze norm. De manier van huisvesten laat zien waar een organisatie voor staat t.a.v. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Opbrengsten: Een duurzaam gebouw brengt meer op. Investeren in duurzaamheid loont. We brengen kosten en opbrengsten van investeringen in kaart en optimaliseren altijd de life cycle costs t.o.v. de financiële mogelijkheden.
Proces: een eerlijk verhaal. Dat en inzicht in de succesfactoren zorgt voor begrip en draagvlak. Het eindresultaat is geslaagd als opdrachtgever en gebruikers het proces en eindresultaat als succes ervaren.
54 DGBC | Bidbook 2019
Adviesbureaus


   53   54   55   56   57