Page 54 - Bidbook
P. 54

  WOUTER ZAAIJER
Architect partner
Onze duurzaamheidsambities omvatten een breed
pallet. Efficiënt en zorgvuldig gebruik van grondstoffen
is richtingbepalend bij een ontwerp, maar ook levensloopbestendig bouwen en sociale cohesie.
In de bewoording van Wouter Zaaijer, architect partner OZ en founding partner van DGBC: “OZ is vooruitstrevend in het nemen van initiatieven”.
“Per definitie is OZ innovatief met behoud van een gezonde nuchterheid.” Het is onze ambitie gebouwen energieneutraal én eenvoudig demonteerbaar te ontwerpen. Wij werken
naar een toekomst waarin gebouwen compleet recyclebaar zijn. Daarnaast stellen extreme weersomstandigheden ook bijzondere eisen aan de beschermfunctie van gebouwen. “Dit is zowel actueel in Nederland als in het Caribisch
gebied, waar we ook veel werken.” Onze multidisciplinaire samenwerkingen vormen een toegevoegde waarde voor stakeholders en bieden een platform voor vervolgonderzoek.
Breeze Hotel is het eerste ‘(n) Zero Energy Hotel’ in aanbouw op IJburg. Het Earth, Wind & Fire concept van dr. Ing. B. Bronsema is toegepast. Dit hotel, in samenwerking met NWA architecten, is uniek door de werking van een klimaatcascade en een “zonneschoorsteen” die zon gedreven warmte biedt. Door natuurlijke en hightech materialen slim te combineren zijn we gezamenlijk erin geslaagd het klimaat in hotelkamers energieneutraal te reguleren.
OZ
  Het slim combineren
van natuurlijke en high-tech
materialen
  DGBC | Bidbook 2019 53
  www.ozarchitect.nl
 


   52   53   54   55   56