Page 53 - Bidbook
P. 53

 NATINJA KUILDER
Marketing en communicatie
52
DGBC | Bidbook 2019
www.nieman.nl
NIEMAN DE RAADGEVENDE INGENIEURS
Nieman draagt bij aan het creëren van duurzame gebouwen waarin mensen veilig, gezond en comfortabel wonen, werken en recreëren. Energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit vormen daarbij vanzelfsprekende randvoorwaarden. Alleen in samenhang ontstaat kwaliteit.
Die kwaliteit zetten we centraal in de samenwerking met opdrachtgever, gebruikers en realiserende bouwpartners. In ontwerp- en bouwteams zetten de adviseurs van Nieman hun kennis en ervaring in om te komen tot integrale oplossingen voor robuuste gebouwen. Robuust niet in de zin van log, ontoegankelijk en overgedimensioneerd, maar bestand tegen veranderende omstandigheden en wijzigende randvoorwaarden, gericht op een diversiteit aan gebruikers. Nieman zet zich in om de theorie concreet te maken door regelgeving, normen en adviezen te vertalen naar de praktijk; aan tafel in de ontwerpfase, op de steiger tijdens de bouw en met metingen en inspecties aan gerealiseerde gebouwen.
Het gaat ons daarbij om het leveren van integrale kwaliteit, in ontwerp, uitvoering en beheer. De kennis die wij ontwikkelen, de ervaringen die we opdoen, delen wij bovendien actief met de markt door het organiseren van cursussen, het gevel van lezingen en het coachen van klanten.
Adviesbureaus
Alleen comfortabele
& goed bruikbare gebouwen kunnen
duurzaam zijn


   51   52   53   54   55