Page 4 - Bidbook
P. 4

 Voorwoord
Dutch Green Building Council (DGBC)
zet zich in voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving. Alle bedrijven en instellingen uit onze achterban werken hard mee aan deze missie. Banken ontwikkelen nieuwe financieringsmodellen. Energiemaatschappijen investeren in grootschalige wind- en zonneparken.
Beleggers leggen de groene lat hoger voor hun portefeuille. Installateurs bieden klanten duurzame installatie-oplossingen. Eindgebruikers eisen een gezonde werkomgeving voor hun medewerkers. En bouwers en ontwikkelaars leveren energiezuinige en gezonde bouw- of renovatieprojecten op.
Dag in dag uit laten zij zien wat er mogelijk is. En dát het mogelijk is de gebouwde omgeving te verduurzamen.
Deze koplopers van Nederland worden niet afgeleid door een politieke koers. Zij raken evenmin van de wijs door een beer op de weg of een conservatieve
ketenpartner. Deze bedrijven en instellingen verduurzamen omdat ze
het willen. Omdat het noodzaak is. Omdat ze het kunnen. En omdat het kan. Onverstoorbaar op weg naar de Parijse klimaatdoelstellingen.
In dit DGBC-bidbook hebben we de duurzame oplossingen voor een toekomstbestendige gebouwde omgeving gebundeld
Ook lees je hoe vier invloedrijke kopstukken de huidige stand van zaken in de gebouwde omgeving zien, rond de 4 centrale thema’s van DGBC. Dit is ons aanbod aan Nederland. Alsjeblieft. #hetkanwel.
Met hartelijke groet,
Annemarie van Doorn
Directeur Dutch Green Building Council
  DGBC | Bidbook 2019 3

   2   3   4   5   6