Page 34 - Bidbook
P. 34

  EDWIN VAN EECKHOVEN
Directeur
Voor ons betekent duurzaamheid het leefbaar houden van onze planeet. Onze sector kan hierin een belangrijke rol vervullen door vol in te zetten op maatregelen die uitputting van eindige grondstoffen stoppen – circulariteit. Net zo belangrijk is het rigoureus terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om te voorkomen dat we
het punt bereiken waarop dit niet meer kan.
Het samenwerken binnen de vastgoedkolom is hiervoor een kritische succesfactor. Maar willen we echt succesvol zijn, dan zullen we de samenwerking moeten zoeken met partijen buiten onze sector die dezelfde ideeën koesteren. Want samen kom je verder.
Samenwerken betekent kennis delen, iets wat we van nature doen tijdens de BREEAM-NL certificeringstrajecten waarbij we betrokken zijn. Het betekent ook meedenken over en het stimuleren van circulariteit, een van de meest veelbelovende duurzaamheidsmaatregelen in de bouw.
Het Klimaatakkoord dwingt de vastgoedwereld tot korte- termijnmaatregelen op het gebied van energiebesparing en de reductie van broeikassen. Hoe dat om te zetten in concrete maatregelen is één van onze speerpunten voor
de komende jaren.
C2N B.V.
  Duurzaamheid is het leefbaar
houden van onze planeet
  DGBC | Bidbook 2019 33
          www.c2n.nl
 

   32   33   34   35   36