Page 31 - Bidbook
P. 31

                 UwRwLw.bbpadvies.nl
   Duurzaamheid zit in
ons DNA
  HANS PLAAT
Adviseur
bbp advies heeft duurzaamheid in het bloed. In elk advies is duurzaamheid een belangrijke kernwaarde. Maak de wereld waar we in leven een stukje beter. Deze filosofie past bbp advies toe in haar ontwerpaanpak. Hierin staat duurzaamheid voorop.
Een duurzaam gebouw is niet alleen een gebouw met een laag energiegebruik, maar met name een gebouw dat in brede zin bijdraagt aan een duurzame samenleving. Het gaat daarbij om een gebouw met een zo laag mogelijke milieulast, en een gebouw dat de gebruiker in staat stelt om optimaal te functioneren. Conceptkeuzes worden gebaseerd op het zo goed mogelijk toepassen van duurzame technologie.
Aandachtpunten hierbij zijn technische haalbaarheid, maatwerk, reductie CO2 uitstoot, ruimte voor investeringen en terug- verdientijden. In de exploitatie fase is duurzaam beheer
en onderhoud een belangrijk hulpmiddel om de gebouw gebonden installaties optimaal te laten functioneren, waardoor er een goed binnenklimaat wordt gewaarborgd met een acceptabel energieverbruik.
bbp advies heeft de expertise, om in samenwerking met partners, opdrachtgever en gebruikers ondersteuning te bieden bij het realiseren en behouden van duurzame huisvesting.
Bij bbp advies kunt u terecht voor onder andere energie- concepten, energiebesparing/reductie CO2 uitstoot, energie- audit, BREEAM en duurzaam beheer en onderhoud.
BBP ADVIES B.V.
 30 DGBC | Bidbook 2019
Adviesbureaus

   29   30   31   32   33