Page 30 - Bidbook
P. 30

 PIM GODSCHALK
Teamleider natuur
Bodem, water en ecologie zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Vanuit deze “natuurlijke situatie” willen de adviseurs van milieuadviesbureau ATKB bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Niet alleen een prettig leefmilieu om in te wonen, te werken en te recreëren, maar ook een ecologisch, waterhuishoudkundig en milieuhygiënisch gezond milieu voor de komende generaties.
Onze BREEAM-NL gekwalificeerde adviseurs zijn gemotiveerd om de missie van ATKB en DGBC in de praktijk te vertalen naar integrale adviezen in samenwerking met de klant. Het draait om de vertaling van de lokale verduurzamingsopgave naar concrete, economisch aanvaardbare voorstellen. Dit doen wij als bedrijf met 25 jaar ervaring, en ook vanaf de start van DGBC nu 10 jaar geleden, voor vastgoedklanten door heel Nederland, in stedelijke en landelijke omgeving.
Onze advisering komt goed tot zijn recht onder de ecologische credits (LE, WAT 6) en die voor afstromend regenwater (POL 6). Het liefst denken wij zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces mee. Zo kunnen we samen de kansen op verduurzaming binnen de gestelde kaders realiseren. Wij ontwerpen varianten, werken de voorkeursvariant verder uit en verzorgen de uitvoeringsbegeleiding.
ATKB B.V.
 Alleen ga je sneller, samen
kom je verder
 DGBC | Bidbook 2019 29
           UwRwLw.at-kb.nl
        28   29   30   31   32