Page 29 - Bidbook
P. 29

            UwRwLw.arcadis.com/nl/nederland/
  Creating a sustainable future together!
 BAȘAK KARABULUT
Consultant & Duurzaamheidscoördinator gebouwen
Duurzaamheid zit sinds 1888 in het hart van onze organisatie. Waar het ooit begon met ontginning van woeste gronden verbeteren wij nu de kwaliteit van de leefomgeving door op een duurzame manier waarde toe te voegen op sociaal, economisch en ecologisch vlak. ‘Improving quality of life’ is onze passie!
Wij richten ons op de thema’s:
- Energietransitie:gezondeenergieneutralegebouwenen
gebieden ontwikkelen door het balanceren van energievraag
en gebruik.
- Klimaatadaptatie: de omgeving aanpassen op het
veranderende klimaat om het leefbaar te houden.
- Circulaire economie: producten/grondstoffen zo lang
mogelijk in gesloten kringen houden van verlengd gebruik,
hergebruik en recycling.
- Mobiliteit:schonerenminderreizengecombineerdmeteen
betere bereikbaarheid.
- Biodiversiteit: vergroten van de biodiversiteit.
Een voorbeeld van een klimaatadaptief, bijna energieneutraal, groen en uitstekend bereikbaar gebouw is ‘Wonderwoods’
in Utrecht. Dit ‘verticale bos’ (2022) bestaat uit twee torens nabij Utrecht CS. Arcadis tekende voor het ontwerp van het verbindende dakgroen. Wonderwoods omvat bomen, struiken en heesters die samen CO2 opnemen, fijnstof afvangen en zuurstof produceren midden in de stad! Onze strategie is ‘het samen doen’, met de hele keten én onze opdrachtgevers en eindgebruikers.
ARCADIS
 28 DGBC | Bidbook 2019
Adviesbureaus

   27   28   29   30   31