Page 26 - Bidbook
P. 26

 OLAF BUTER
Managing Director
De Adamasgroep stelt naast duurzaamheid een gezonde werkomgeving centraal. Door een integrale aanpak van omgevings-, functionele en gezondheidseisen komen wij samen met de opdrachtgever tot een optimaal concept.
Duurzaam ontwikkelen is een intelligente en op de toekomst gerichte investeringsstrategie die zich continu doorontwikkelt. Wij hanteren hierbij de onafhankelijke beoordelingsmethodiek van BREEAM-NL en WELL. De ambitie van de opdrachtgever is onze passie.
Duurzaamheid is een jonge wetenschap die elk jaar
meer mondiale aandacht krijgt. Het gaat niet alleen om klimaatveranderingen en CO2-reductie, maar ook om de gezondheid van de mens in de gebouwde omgeving. Daarnaast wordt circulair materiaalgebruik een nieuw speerpunt. Het wordt steeds duidelijker dat de klimaatveranderingen veel sneller gaan dan gedacht en dat ook de gevolgen voor Nederland op korte termijn groot zijn. Stilstaan en niets doen
is dan ook geen optie!
De Adamasgroep creëert bewustwording bij de betrokken stakeholders door samen met hen op een praktische
en pragmatische wijze haalbare doelen te stellen. Onze kwaliteitsborging staat garant voor een toekomstgerichte invulling van deze ambities. Met elk duurzaam gerealiseerd project dragen we bij aan onze doelstelling om een gezondere bouwsector te creëren voor nu en in de toekomst.
ADAMASGROEP
 De toekomst wordt gecreëerd
door wat je vandaag doet
 DGBC | Bidbook 2019 25
                 UwRwLw.adamasgroep.nl
 
   24   25   26   27   28