Page 25 - Bidbook
P. 25

            UwRwLw.abt.eu
  Towards building ZERO
impact!
  ANNEBETH MUNTINGA
Bouwfysicus
Natuurlijke bronnen vormen de basis voor ons bestaan en dat van de gebouwde omgeving. De wijze waarop bronnen worden ingezet en verwerkt, bepaalt in hoge mate de kwaliteit van het milieu en de natuurlijke balans.
ABT levert een bewuste en actieve bijdrage aan het duurzame gebruik van deze natuurlijke bronnen. Met een integrale scope met innovatieve bouwtechnieken minimaliseert ABT de negatieve effecten op het milieu in haar ontwerpen. Doordat ABT alle bouwtechnische disciplines onder één dak heeft, ontstaat – door een integrale ontwerpbenadering – een optimale mix van verduurzamingsmaatregelen op het gebied van energie, water en materiaal, met een maximaal resultaat. Ons doel daarbij is: bouwen zonder negatieve milieu-impact! Hoe?
Ruimtes die mensen van nature begrijpen
In al onze ontwerpen staat de mens centraal. Een duurzaam gebouw moet in de eerste plaats een gezond, comfortabel
en productief gebouw zijn. Onze ontwerpen bevatten daarom state-of-the-art kennis omwille van een gecontroleerd en meer gediversifieerd binnenklimaat. Deze ontwerpen zijn
niet gebaseerd op het vermijden van ongemak, maar op het ontwerpen van opwindende, gezonde ruimtes die mensen van nature begrijpen en waarderen.
Benieuwd hoe ABT met innovatieve bouwtechnieken streeft naar bouwen met zero impact op het milieu? Check onze duurzaamheidsflyer of neem contact op!
24 DGBC | Bidbook 2019
DE MENS CENTRAAL
Adviesbureaus
   23   24   25   26   27