Page 197 - Bidbook
P. 197

            www.redevco.com
   Herontwikkeling 18 Septemberplein Eindhoven mikt op
BREEAM Excellent certificering
   ROBERT BAKKER
Project Manager
Redevco is een Europees vastgoedvermogensbeheerder gespecialiseerd in winkelvastgoed en woningen. Wij hebben vastgoed met een waarde van € 7,5 miljard
in beheer en onze doelstelling is optimaal rendement
te leveren voor de verschillende portefeuilles die we beheren namens meerdere investeerders. “Business in balance” is ons motto: dit betekent een bewuste afweging in al onze activiteiten om de optimale balans te zoeken tussen financieel rendement en sociale en milieutechnische impact.
Redevco is al meer dan 12 jaar bezig met haar duurzaamheids- beleid. Als medeoprichter van de DGBC hebben we altijd actief meegewerkt aan de promotie en verspreiding van kennis
en ‘best practices’ op het gebied van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Zelf hebben we bewust voor de BREEAM in-Use methodologie gekozen als leidraad en meetlat voor de gebouwen in onze portefeuille. We gebruiken deze tool om inzicht te krijgen in waar elke asset nu staat, zodat we specifieke verbetermaatregelen kunnen inplannen en uitvoeren om steeds de negatieve impact van onze gebouwen op het
milieu te verminderen. Wij zijn er ook van overtuigd dat alle maatregelen in positieve zin bijdragen aan meer aantrekkelijk vastgoed voor de gebruiker alsook de bezoeker en op deze manier als toekomstbestendig kan worden beschouwd. Naast BREEAM in-Use werken wij nu aan nog ambitieuzere beleid om onze panden “Paris-proof” te maken door – samen met onze huurders en andere partners – te werken aan innovatieve oplossingen om energieverbruik en CO2 uitstoot significant te verminderen.
196 DGBC | Bidbook 2019
REDEVCO
Vastgoedbeheer

   195   196   197   198   199