Page 194 - Bidbook
P. 194

  ELSBETH QUISPEL
Partner - Head of Strategy & Innovation
Cushman & Wakefield is toonaangevend op het gebied van professional services in vastgoed. Als strategisch adviseur creëren we duurzame ondernemingswaarde door opdrachtgevers te helpen bij het formuleren van de best mogelijke vastgoedbeslissingen en -oplossingen.
Wij creëren toekomstbestendig vastgoed door duurzaamheid in te bedden in alle diensten die we aanbieden en organisaties te helpen bij het voldoen aan toonaangevende duurzaamheidsnormen zoals BREEAM, WELL en GRESB. Onlangs lanceerden we ons eigen Cwing Sustainability platform, een strategische analysetool waarmee beleggers en gebruikers inzicht verkrijgen in de duurzaamheidsprestaties van hun vastgoed op portefeuille- en assetniveau, strategisch en pragmatisch. We zijn in staat om duurzaamheid kwalitatief en kwantitatief mee te nemen in onze waarderingen en onze taxateurs zijn BREEAM Expert. Op het gebied van gezondheid en welzijn bieden we een quickscan die kansen en risico’s
in kaart brengt, en begeleiden we opdrachtgevers bij certificeringstrajecten van WELL en Fitwel.
Wij investeren bovengemiddeld in duurzaamheid & welzijn- initiatieven en -ontwikkelingen die het verschil maken. Voor de sector én opdrachtgevers. Dit betekent dat wij doorgaan waar anderen geneigd zijn te stoppen. Met strategieën die investeerders en gebruikers van commercieel vastgoed voorbereiden op What´s Next!
CUSHMAN & WAKEFIELD
 Wij creëren duurzame
ondernemingswaarde voor onze
opdrachtgevers
 DGBC | Bidbook 2019 193
           www.cushmanwakefield.nl
 


   192   193   194   195   196