Page 185 - Bidbook
P. 185

      www.isover.nl
          Duurzaam bouwen betreft energie-
verbruik én duurzame producten
  IVO VAN ROOY
Marketing Manager
Duurzaam bouwen betreft het energiezuiniger maken van gebouwen én het toepassen van duurzame producten. Isover zet zich voortdurend in om te zorgen voor een energie-efficiënte en duurzame leefomgeving. Verwarming en koeling zijn de belangrijkste oorzaken van de uitstoot van broeikasgassen door gebouwen.
In Nederland zijn gebouwen alleen al verantwoordelijk voor circa 35% van de uitstoot. Om de negatieve impact hiervan
op het milieu te reduceren, moeten we de manier waarop
we nieuwe gebouwen ontwerpen veranderen en bestaande gebouwen renoveren. Door gebouwen energiezuiniger te maken, kan er veel energie bespaard worden. Isoleren is hierbij de meest kostenefficiënte manier. Maar Isover gaat verder.
Voortdurend werkt Isover aan innovaties en aanpassingen voor nog betere milieuprestaties, zowel gericht op ons productieproces als op onze productprestaties. Zo gebruiken we in onze producten voor een groot deel gerecycled materiaal en dragen we bij aan circulaire gebouwen. Isover glaswol
is brandveilig: het draagt niet bij aan de verspreiding van brand en geeft geen giftige rook. Maar we ontwikkelen ook energiezuinige concepten en renovatieprogramma’s.
Door gebruik te maken van goed doordachte energiebesparingstechnieken kan de energiebehoefte van gebouwen voor verwarming of koeling met 70 tot 90% verminderd worden.
184 DGBC | Bidbook 2019
SAINT-GOBAIN ISOVER
Producenten
   183   184   185   186   187