Page 172 - Bidbook
P. 172

  JEANET VAN ANTWERPEN
Directeur
SCHIPHOL AREA DEVELOPMENT COMPANY
SADC heeft sinds 2015 de ambitie om koploper te zijn en een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van circulaire werklocaties. Circulair ontwikkelen om de leefkwaliteit van werkgebieden te optimaliseren en waarde toe
te voegen is uitgangspunt. Onze visie is dat circulair ondernemen bij uitstek een sectoroverschrijdende manier van denken is.
Resultaat boeken kan daarom alleen als we intensief samenwerken met ondernemers, ontwikkelaars en beleggers die investeren op onze locaties. Samen plekken maken waar ondernemers en werknemers graag werken. We richten ons daarbij op het behalen van financieel èn maatschappelijk rendement.
Een voorbeeld is het rapport ‘Circulaire werklocaties: een afwegingskader voor gronduitgifte’ (2019), in samenwerking met Provincie Noord-Holland, SKBN, gemeente Haarlemmermeer, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het brengt
de ambities van de hele ontwikkel- en bouwketen in kaart en geeft een inschatting van de financiële haalbaarheid daarvan. Daar zit vaak nog een kloof, waardoor circulair ontwikkelen niet haalbaar lijkt. Met een toolkit voor gebiedsontwikkelaars maken we inzichtelijk wat wel mogelijk is, zowel op de SADC-terreinen als voor andere gebieden.
SADC wil bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs en
het Nationaal Grondstoffenakkoord. Ons business model
is verbinden en katalysator zijn. Het samen werken aan randvoorwaarden voor een gezonde economie en gebieden toekomstbestendig maken.
  Circulair ondernemen is vooral
een andere manier van denken en doen
  DGBC | Bidbook 2019 171
www.sadc.nl
     170   171   172   173   174