Page 160 - Bidbook
P. 160

  MAARTEN MARKUS
Projectmanager Duurzaamheid
Gedurfde Duurzaamheid: dat is de titel van onze integrale duurzaamheidsaanpak waarmee onze gebiedsontwikkelingen zoals Bajes Kwartier
in Amsterdam en de Schoemaker Plantage in
Delft toonaangevend zijn in Nederland. In onze gebiedsontwikkelingen integreren we opgaven, disciplines en partijen in een proces van co-creatie om tot nieuwe oplossingen te komen. Daarbij gaan we ook samenwerkingen aan met kennisinstellingen en zoeken we de verbinding met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
Parallel voeren we een strategie op het AM-thema Healthy Urban Living & Working, waarmee we gezondheidsconcepten realiseren voor bestaande en nieuwe kantoren, woningen
en gebieden. Of het nu gaat om de energietransitie, nieuwe mobiliteitsvormen of gezonde verstedelijking, de grootste impact van onze branche is niet alleen werk maken van vastgoed met een lagere milieu-footprint, maar ook van het ontwikkelen van duurzame plekken om te wonen, winkelen en werken. Deze nieuwe leefomgevingen dragen op hun beurt bij aan duurzame mobiliteit, het vergroenen van de steden en ontdekken en opschalen van circulaire business cases.
Door gedurfde duurzaamheid als opdrachtgever aan te jagen, de schaal van gebiedsontwikkeling te benutten én partijen en disciplines op gebiedsniveau samen te brengen, lukt het ons om de lat hoger te leggen en innovaties te realiseren.
AM
 Door gedurfde duurzaamheid
aan te jagen, leggen we de lat hoger
 DGBC | Bidbook 2019 159
           www.am.nl
  

   158   159   160   161   162