Page 154 - Bidbook
P. 154

  JACOB JANSEN
Directeur Climate City | SIG Air Handling Nederland
SIG AIR HANDLING NEDERLAND
Als één van de eerste leden van de DGBC heeft SIG Air Handling Nederland een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van commercieel vastgoed in Nederland. Gebruikmakend van onze eigen onderzoeks- en testfaciliteiten zijn we als bedrijf – samen met onze opdrachtgevers – voortdurend op zoek naar de optimale combinatie van duurzaamheid voor zowel gebouw als omgeving, met daarbij aandacht voor het welzijn van de gebruiker.
Binnen het huidige energietransitie-vraagstuk is veel aandacht voor duurzame energieopwekking en -neutraliteit. Wetenschappelijke studies tonen aan dat de mens maar liefst 90% van zijn tijd binnenshuis doorbrengt. Door de toenemende verslechtering van het binnenklimaat kan dit leiden tot ziekte en disfunctioneren. Onze geïntegreerde totaaloplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat, waarbij duurzaamheid en het welzijn van de gebruiker centraal worden gesteld.
SMARTWELLBEING
Onze producten, systemen en diensten worden slim gecombineerd met de nieuwste Smart Building technologie, waardoor gebruikers eveneens “Owner Operators” van de eigen omgeving worden. SIG Air Handling Nederland beschikt over meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van binnenklimaattechniek. Door onze oplossingen te combineren met slimme gebouwtechnologie, zorgen we er als bedrijf voor dat duurzaamheid gelijkwaardig wordt aan gezondheid.
  Gezondheid is onlosmakelijk
verbonden met het duurzaamheids-
vraagstuk
  DGBC | Bidbook 2019 153
 www.sigairhandling.nl
    


   152   153   154   155   156