Page 133 - Bidbook
P. 133

            www.engie.nl
  Energie, technologie en
optimisme
  GUIDO FRENKEN
Chief Operating Officer Energie ENGIE Nederland
ENGIE heeft een unieke positie in de markt omdat
ze de inzet van innovatieve technologie combineert
met duurzame energieopwekking. Samen met onze klanten stappen we als integrator en innovator in de energietransitie. ENGIE is een services- en energiebedrijf dat de leiding neemt in duurzame verandering en bestaat uit ENGIE Services en ENGIE Energie. Als technisch dienstverlener én energieleverancier is ENGIE in staat om in de noodzakelijke energietransitie regie te nemen en garanties af te geven voor het eindresultaat.
Door de inzet van slimme, innovatieve en digitale technische oplossingen, integrale duurzame gebiedsontwikkeling, energiezuinige slimme gebouwen, en een betrouwbare opwekking en levering van groene energie (wind- en zonne- energie, WKO, groen gas, aardwarmte en waterstof) spelen wij op een verantwoorde manier in op maatschappelijke ontwikkelingen en actuele thema’s in werk- en leefomgeving. En dit doen we samen met onze klanten en partners.
ENGIE is al jaren koploper in ontwerp, bouw en exploitatie van individuele en collectieve duurzame energiesystemen voor de gebouwde omgeving en onderscheidend in haar integrale aanpak. Dat zie je terug bij Leidsche Rijn Centrum en Nieuw Reijerwaard waarbij ENGIE actief het voortouw neemt.
132 DGBC | Bidbook 2019
ENGIE NEDERLAND
Installatiebedrijven


   131   132   133   134   135