Page 132 - Bidbook
P. 132

  MARC HOPMAN
Revitalisatie Directeur
We zien binnen onze maatschappij de rol van technologie exponentieel toenemen. Alles en iedereen is met
elkaar verbonden en de wereld verandert daardoor in hoog tempo. Nieuwe bedrijfsmodellen, data en nieuwe manieren van samenwerken zijn essentieel. Allemaal gedreven door techniek en ICT. Deze ontwikkelingen gaan razendsnel en de toepassingsmogelijkheden zijn enorm.
Allereerst draait het om bewustzijn creëren. We willen onze aarde koesteren en zorgen dat ze in de toekomst leefbaar blijft. De energietransitie is daarom actueel. We merken dat klanten vaak niet goed weten hoe ze precies kunnen verduurzamen: wat een zinvolle investering is waar ze nog jaren plezier van hebben. Met name in het segment kantoren, waar vanaf 2023 een energielabel C verplicht is, leven nog een hoop vragen.
Vanuit het motto ‘Intelligentie door Technologie’ draagt Croonwolter&dros met intelligente technologische elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en automatiserings- en informatiseringsoplossingen bij aan het duurzaam
presteren van haar klanten. Dat betekent dat in alles wat we doen, we ons steeds richten op wat de impact is voor de klant en haar doelstellingen; efficiency, comfort, veiligheid, milieu, continuïteit en een beter rendement.
CROONWOLTER&DROS
 We zitten middenin de technologische
opmars. Gebouwen
worden duurzamer, slimmer en vitaler
 DGBC | Bidbook 2019 131
           www.croonwolterendros.nl
      

   130   131   132   133   134