Page 130 - Bidbook
P. 130

  MAIKEL VAN DIJK
Teamleider Marketing & Communicatie
MILIEU SERVICE NEDERLAND
Milieu Service Nederland helpt op de weg naar
zero waste. Een circulaire economie, CO2-reductie, verduurzamen; het start bij zo min mogelijk restafval produceren. De volgende oplossingen zijn hergebruik, recycling en het omzetten naar energie. Milieu Service Nederland helpt bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving door inzicht te geven in afvalstromen en op basis daarvan een afvalscheidingsadvies te geven.
Met een campagne informeren we de medewerkers en door regelmatige evaluatie stellen we nieuwe verbeterpunten voor. Zo helpen wij ondernemers op duurzame wijze te werken aan een groenere wereld.
Inzameling en recycling PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons)
Wanneer PMD gescheiden van restafval aan wordt geboden, kunnen wij in onze eigen innovatieve fabriek het PMD recyclen. Waarbij we onder andere een puurheid van 99% gerecycled plastic kunnen behalen!
CO2-reductie
Milieu Service Nederland heeft als doelstelling om zo
veel mogelijk CO2 reducerende transportmethoden in te zetten. Een voorbeeld hiervan is: het ophalen van meerdere afvalstromen in één transport, waardoor er per locatie twee tot vijf vrachtwagens minder worden ingezet. Daarnaast werken we samen met tientallen partners om zo efficiënt mogelijke routes te creëren. Last but not least hebben wij de eerste elektrische vrachtwagens besteld.
 Afval scheiden bij de bron, ondersteund
met medewerkers- campagne.
 DGBC | Bidbook 2019 129
     www.milieuservice.nl
                128   129   130   131   132