Page 13 - Bidbook
P. 13

 Iedere aanbesteding moet gewoon circulair zijn
 JACQUELINE CRAMER
Hoogleraar duurzaam innoveren
Jacqueline Cramer is naast hoogleraar duurzaam innoveren, onder andere ambassadeur circulaire economie bij Amsterdam Economic Board en burgemeester van Cirkelstad. In de jaren negentig vervulde ze functies bij TNO, Philips en Akzo Nobel omtrent strategisch milieumanagement en werd ze benoemd tot kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Daarnaast was ze na de eeuwwisseling onder meer initiator van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen het Nederlandse bedrijfsleven en minister van VROM tijdens kabinet Balkenende IV.
  Al in haar tienerjaren werd ze gegrepen door de onderwerpen milieu en duurzaamheid. Onderwerpen, die inmiddels als een rode draad door haar carrière lopen. Voormalig minister van VROM en hoogleraar duurzaam innoveren, Jacqueline Cramer bekleedt inmiddels een functie als ambassadeur Circulaire Economie Metropool-regio Amsterdam. In die rol maakt ze zich hard voor meer circulariteit in alle facetten van de samenleving van de Metropoolregio Amsterdam. Over de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving is ze gematigd positief. “We staan in de juiste stand, maar moeten nu wel met zijn allen dezelfde deur door.
Begrippen als klimaatverandering en grondstoffenschaarste zijn inmiddels bij het grote publiek geland en het draagvlak is breder geworden, merkt Cramer. “Ik voel mijzelf niet meer als een roepende in de woestijn, zoals lange tijd het geval is geweest. Nu is het tijd voor een systeemverandering, maar dat gaat niet vanzelf.”
De circulaire economie is een systeem in opbouw, dat volgens haar successief moet worden opgebouwd en automatisch
de lineaire economie daarmee afbreekt. “Dat gebeurt met vernieuwende partijen, maar ook die partijen binnen de gevestigde orde, die begrijpen dat ze geen andere keuze
 12 DGBC | Bidbook 2019
 

   11   12   13   14   15