Page 113 - Bidbook
P. 113

            www.jansnel.com
   Jan Snel staat voor snel, modulair en
circulair bouwen.
   WENDY VAN DUIJNHOVEN
Marketing & Communicatie Manager
Jan Snel bouwt snel, modulair en circulair: gebouwen worden gebouwd in de fabriek, geplaatst op locatie en na gebruik, gedemonteerd en hergebruikt.
Nu wil Jan Snel een stap verder gaan. We willen niet alleen de units hergebruiken, maar volledig circulair bouwen.
Een belangrijke stap is een circulair design waarbij gebouwen zo worden ontworpen, dat we alle materialen later kunnen hergebruiken in nieuwe gebouwen. Samen met onze klanten en leveranciers willen we de stap maken naar een circulair gebouwde omgeving. Dat is onze ambitie voor de komende jaren.
112 DGBC | Bidbook 2019
JAN SNEL
Bouwbedrijven
   111   112   113   114   115